A zsinat jegyében

A teljes nap a zsinati folyamatok jegyében telt június 22-én a nagybecskereki püspökségen.

A délelőtti órákban a koordináló bizottság tartotta ötödik ülését, amelyen részt vett a zsinat teológiai tanácsadója, Dr. Csiszár Klára és a közeljövőben elvégzésre kerülő pasztorálszociológiai felmérés vezetője, Dr. Máté-Tóth András.  A koordináló bizottság tagjai elemezték az elmúlt két hónapot, amelynek során feldolgozásra került az első munkadokumentum, amelynek témája az evangelizáció volt. Az evangelizációs munkadokumentumot az egyházmegye minden plébániáján és több fíliáján is feldolgozták, valamennyi lelkipásztor részt vett annak megvitatásában híveivel együtt. A koordináló bizottság tagjai kiemelték, hogy egyik legfontosabb gyümölcse a zsinati folyamatoknak, hogy a plébániaközösségek nyitottakká válnak a párbeszédre, az emberek megtapasztalják, hogy fontos a véleményük, hogy egy-egy témát több alkalommal is megvitathatnak. A következő feladat a gyermek és ifjúság munkadokumentum kiküldése a plébániákra és a Zsinati Hírek harmadik számának előkészítése, amelyet július 15-ig kiküldenek a plébániákra.

A déli órákban sajtótájékoztatót tartottak DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD püspök, DR. CSISZÁR KLÁRA pasztorálteológius és DR. MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS vallásszociológus. A sajtótájékoztatón a főpásztor bemutatta a zsinati folyamatokban részt vevő két professzort. Dr. Német László SVD tíz éve vezeti a Nagybecskereki Egyházmegyét, amelynek jövőjét mindig többéves tervekben fogalmazta meg munkatársaival együtt. A püspökség alapításának huszonöt éves jubileumát egy hároméves előkészület előzte meg; ezt egy ötéves pasztorális terv megvalósítása követte. A zsinat előkészítését 2016-ban kezdték, s 2017. december 3-án nyitotta meg a főpásztor Bánát hívő népe jelenlétében. A zsinat, amely 2020 szeptemberében zárul egy hosszú távú pasztorális víziót vetít előre.

Dr. Csiszár Klára a zsinati folyamatok teológiai tanácsadójaként beszélt a zsinat fogalmáról, a „Jó nekünk itt” mottóról; a nyitott szivárványszínű szívet ábrázoló zsinati logó jelentéséről; s magukról a munkafolyamatokról. Elmondta, hogy az első témát, valamennyi dokumentum alapját képező evangelizációt már feldolgozták. Az adatok összesítését ebben a témában a nyár folyamán elvégzik.

A sajtó munkatársai számára emberközelibbé tette a Nagybecskereki Egyházmegye életét meghatározó folyamatokat, amelyekben teológiai tanácsadóként vesz részt és koordinátorként segíti Dr. Máté-Tóth András pasztorálszociológiai felmérését.

Pasztorálszociológiai felmérést első ízben végeznek Bánát és Bácska területén. Ugyanis ezzel kapcsolatban a Renovabis pályázata lehetővé teszi, hogy ne csak a Nagybecskereki, de a Szabadkai Egyházmegyében is elvégezzék a kutatatást, amelynek keretében az emberek vallásgyakorlatát, az egyházhoz való hozzáállását, az egyház társadalmi funkcióit vizsgálják. Legalább ezer személy megkérdezésével próbálnak minél reálisabb képet felvázolni a jelen helyzetről a szociológiai felmérések kritériumai alapján. Ezzel egyidejűleg egy „belső” felmérést is elvégeznek a plébániákon, amelybe az aktív vallásukat gyakorló hívőket kapcsolnák be.  A felmérés kiterjedne az egyház magyar és szerb nyelven írott sajtóban való jelenlétének tanulmányozására is, amely egyéves periódust venne alapul.

Délután a főpásztor, a teológiai tanácsadó és Dr. Máté-Tóth András a közép-bánáti plébániai animátorokkal is találkoztak. Utóbbi ismertette a felméréssel kapcsolatos tudnivalókat és egyeztetett az animátorokkal arról is, hogy milyen témákat szeretnének viszont látni a zártkörű, plébániaközösségeket érintő felmérésben.