Dr. Yuriy Tykhovlis látogatása a Nagybecskereki Egyházmegyében

DR. YURIY TYKHOVLIS a pápai tanács menekültekkel és migránsokkal megbízott kelet- és közép-európai koordinátora Nagybecskerekre látogatott 2018. június 23-án. Beszélgetéseket folytatott DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD nagybecskereki püspökkel a menekülteket, migránsokat és az emberkereskedelemet érintő témákban.

A nap folyamán a vendég a főpásztorral és DR. CSISZÁR KLÁRA pasztorálteológussal, az egyházmegyei zsinat teológiai tanácsadójával meglátogatta a kikindai menekültközpontot, amelynek munkájában a kezdetektől fogva a Nagybecskereki Egyházmegyei Caritas is tevékenykedik.