Búcsú Magyarcsernyén

Szent Ágota napja a magyarcsernyei templom védőszentjének ünnepe. Ezen a napon sok helybeli és néhány vidékről érkező hívő jelent meg az ünnepi szentmisén. A hideg téli idő miatt az idén kevesebben jöttek vendégségbe és kevesen vettek részt az ünnepi szentmisén. A misét Tapolcsányi Emánuel, nagybecskereki káplán, tordai plébániai kormányzó celebrálta paptestvéreivel.

Az ünnepi szónok Masa Tamás padéi plébániai kormányzó volt. A szentmise elején köszöntötte a híveket és elmondta, hogy igen nagy öröm, hogy a templom ünnepén ennyi hívő és még az iskola alsós diákjai is jelen vannak. A szónok beszélt Szent Ágotáról, kiemelte annak erényes, példát mutató életét, akit senki sem tudott megtörni. Szent Ágotát a legnagyobb kínzások sem tántorították el attól, hogy hűséges maradjon Krisztushoz. Nekünk is meg kell tennünk a keresztény élet ránk eső részét, és meg fogjuk tapasztalni Jézus kegyelmi segítségét mindabban, amiben a legnagyobb szükségünk van, különösen akkor, ha az lelkünk javát szolgálja. Az egyháznak a mai korban is nagy szüksége van a vértanúkra, azokra, akik életükkel, tettekkel tanúságot tesznek a hitükről.

A szentmise végén a magyarcsernyei plébániai kormányzó, Szemerédi Pál atya köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult, hogy a Szent Ágota-napi szentmise még ünnepélyesebb legyen. Köszönetet mondott a paptestvéreknek, Milan Sima törökbecsei káplánnak, Janez Jelen muzslyai szalézi szerzetesnek, msgr. Gyuris László nagybecskereki plébánosnak, msgr. Mellár József általános helynök, törökbecsei esperes-plébánosnak, aki egész miseidő alatt végezte a gyóntatást, és mindenki másnak, hogy eljött Magyarcsernyére és együtt ünnepelhettek. A szentmise végén Szemerédi Pál atya a községi elnök jóvoltából édességcsomaggal ajándékozta meg a szentmisén résztvevő diákokat.

A búcsúi kirakodóvásárt már néhány éve február első vasárnapján szervezik meg. Az idén, február 2-án a zord, hideg, szeles idő miatt kevés vendég érkezett a faluba, nagyon sokan nem mertek elindulni, így szinte csak a környező településekről érkeztek vendégek.