Búcsú és aranymise Szajánban

Augusztus 20-án kettős ünnep volt a szajáni templomban. Plébániánk védőszentjének, Szent István királynak ünnepe és ft. Pósa Gyula atya pappá szentelésének 50. évfordulója.

A szentmisét ft. Koncz Tibor és ft. Pósa Gyula plébánosok paptestvéreikkel mgsr. Fiser Jánossal, mgsr. Gyuris Lászlóval, ft. Király Tiborral, ft. Masa Tamással, Dr. Sóti Jánossal SJ, ft. Pósa Lászlóval együtt mutatták be. Ezen a jeles eseményen szép számban jelentek meg a hívek is. Gyula atya tiszteletére és köszöntésére a szomszédos településekről is érkeztek.

Mgsr. Gyuris László atya homíliájában István király és Gyula atya tevékenykedéséről, erényeiről beszélt. Hangsúlyozta a papi hivatás fontosságát, amely soha nem ér véget. Beszélt Gyula atya érdemeiről, szolgálatáról, aki 50 éves papi hivatásából közel 30 évet Szajánban töltött. Innen több szomszédos plébániát is ellátott.

Msgr. Fiser János általános helynök tolmácsolta Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök jókívánságait Gyula atyának, mivel a főpásztor külföldi tartózkodása miatt nem tudott jelen lenni.

A szentmise végén a hittanos gyermekek Kéri Nikolettával, Jenován Flóriánnal és a padéi Csuzdi Eszterrel közösen alkalmi műsorral köszöntötték az aranymisés plébánost. Ezután a hívek is átadták ajándékaikat és jókívánságaikat, majd közösen egy imát, a legszebbiket, elmondták Gyula atyáért. A szentmise végén mindannyian aranymisés áldásban részesültünk.

Kívánjuk, hogy a jó Isten még nagyon sokáig tartsa meg Pósa Gyula atyát és paptestvéreit erőben, egészségben!

Fotó: Kéri Brigitta