Boldogasszony Anyánk közbenjárását kérjük, hogy minél több életszentséggel és ájtatossággal teleírt lapot hagyjunk magunk után

Ünnepi szentmise keretében emlékeztek meg msgr. Jung Tamás püspök bánáti apostoli kormányzóvá történő kinevezésének közelgő 50. évfordulójáról a nagybecskereki székesegyházban november 20-án. Msgr. Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszéki Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős titkára együtt misézett a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjaival – a házigazda Dr. Német László SVD nagybecskereki püspökkel, a konferencia elnökével; msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek metropolitával; msgr. Djura Džudžar görögkatolikus püspökkel; msgr. Đuro Gašparović szerémségi püspökkel és msgr. Slavko Večerin szabadkai püspökkel –, a belgrádi apostoli nunciatúra munkatársaival, a Nagybecskereki Egyházmegye és a szomszédos egyházmegyék lelkipásztoraival.  A szentmisén jelen volt msgr. Fabijan Svalina, akinek püspökké szentelése november 21-én, Krisztus Király vasárnapján lesz a Szent Dömötör székesegyházban Szávaszentdemeteren.

Msgr. Paul Richard Gallagher érsek homíliáját msgr. Gyuris László, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke tolmácsolta magyar nyelven. A szentmise szónoka a jelenlévőket arra kérte, hogy a napi olvasmányok fényében értékeljék a helyi egyház történetét. „Egy üzenetet, és benne három aspektust fedezhetünk fel Isten igéjében: a nagy bánat és a szomorúság azok életében, akik nem bíznak Istenben; a feltámadás, mint a keresztény élet lényege és dinamizmusa; a hálaadás, mint a testvériesség és közösség alapja.” – hangsúlyozta.

Homíliája végén Boldogasszony Anyánk közbenjárását kérte: „Ma, amikor megemlékezünk ötven év történéseiről, a rengeteg munkáról, lemondásról annak érdekében, hogy egy keresztény közösséget építsünk, adja meg az ő közbenjárását, hogy minél több életszentséggel és ájtatossággal teleírt lapot hagyjunk magunk után. Gazdagítsák ezek a teleírt lapok a már meglévő emlékeit a helyi egyháznak itt, Nagybecskereken. Biztos, hogy szenvedésben, kihívásban, nehézségekben nem lesz hiány. De annál nagyobb a reménye annak, hogy lehet hirdetni Isten szeretetét és nagyságát ebben a világban is. A feltámadt Mester lelke árasszon el benneteket jelenlétével, hogy a remény még erősebbé váljon, hogy megújítsátok a missziós munkátokat, hogy elvigyétek az evangéliumot az élet minden zugába.”

Msgr. Jung Tamás Székelykeve szülötte. Születésének centenáriumát egész napos programmal ünnepelték 2011. december 10-én szülőfalujában és a püspöki székhelyen. Székelykevén főpásztori szentmisét tartottak, majd leleplezték és megáldották a boldog emlékű főpásztor emléktábláját a templom szentélyében. A település akkori lelkipásztora, Csipak Csaba plébániai kormányzó munkatársaival emlékszobát rendezett be erre az alkalomra a plébánián Jung püspök személyes tárgyaiból és családi fotóiból. Nagybecskereken a katolikus temetőben, majd a püspökség nagytermében megemlékezéssel folytatták, s ünnepi szentmisével zárták. Jung Tamás emberarcú lelkipásztorként él Bánát hívő népe emlékében, aki mindig lehajolt a gyermekekhez, betegekhez és rászorulókhoz, hiszen kinevezését követően „egész Bánát plébánosa” kívánt lenni.

Idén a koronavírus-járvány miatt, tekintettel a járványügyi előírások betartására, kevesebb hívő vehetett részt az ünnepi szentmisén, de kollégiumok növendékei és a nagybecskereki hívek mellett a székelykevei zarándokok is részesei lehettek a megemlékezésnek.