Bérmálkozók találkozója

Szombaton, április 1-jén, a hagyományokhoz híven virágvasárnap előtti szombaton került megrendezésre az egyházmegye bérmálkozóinak találkozója. Idén több, mint kétszáz fiatal fog a nagykorúság szentségében részesülni, akiknek többsége részt is vett a találkozón, melynek célja a felkészülés elmélyítése mellett a találkozás, az ismerkedés is volt. Az esemény helyszínét a muzslyai Emmausz Kollégium biztosította.

A program közös reggeli imával és énekléssel indult, amit Elias Ohoiledwarin atya vezetett. Ezután a fiatalok Német László érsek atya köszöntőjét és buzdítását hallgathatták meg, majd egy feladat következett: a bérmlákozók csoportokban dolgozva kellett előkészítsék egy adott szentírási rész előadását. A szentírási részek nagyobb léptékben végigkövették a virágvasárnaptól pünkösdig tartó eseményeket, ezáltal a fiatalok lélekben készülhettek a még előttünk álló nagyhétre és húsvétra, de a Szentlélekkel való találkozásra is, ami majd a bérmálás során válik igazán teljessé. A bérmálkozóknak a csoportvezetőik segítségével sikerült kreatívan feldolgozni a kapott szövegeket, amit be is mutattak egymásnak, a plébánosaiknak és hitoktatóiknak a templomban. A legjobbaknak ítélt csapatok jutalomban is részesültek. A programot rövid ima és áldás zárta.

A szervezésben a muzslyai fiatal animátorok voltak a Pasztorális Iroda és a Püspökség segítségére, akiknek ezúton is köszönjük a közreműködést!

A Vajdasági Rádió és Televízió riportot készített az eseményről, amely itt olvasható és nézhető: https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/b%C3%A9rm%C3%A1lkoz%C3%B3k-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja-muzsly%C3%A1n_1432200.html