Bérmálkozók találkozója a székesegyházban

Hagyományosan az ifjúsági világnapon, a Virágvasárnapot megelőző szombaton tartják a Nagybecskereki Egyházmegye bérmálkozásra készülő fiataljainak a találkozóját. Az összejövetel lehetőséget nyújt az adott évben bérmálkozásra készülő fiataloknak, hogy találkozzanak a püspök atyával, aki szentelését követően eltörölte a bérmálkozók vizsgáját. Helyette a bérmálkozók püspökségi szintű találkozóján való részvételt tette kötelezővé. Egyrészt, hogy a fiatalok megismerkedhessenek a bérmálást megelőzően főpásztorukkal és megtekintsék a székesegyházat, ahol közös szentmisén vesznek részt. Másrészt, hogy megtapasztalják a közösség, az együvé tartozás élményét.

A résztvevőknek minden évben más-más lelki programot szerveznek a közös szentmisét megelőzően. Idén Csiszér László és evangelizációs csapata – Bíborka, Márta, Balázs és Ferkó – lélekébresztő és tanúságtevő koncertjére várták az ifjakat. A találkozó üzenete, miszerint a Mennyei Atya minden körülmények között szeret bennünket, bízunk benne, valamennyi résztvevő szívét megérintette.

A találkozó közös agapéval zárult. A püspökségi rendezvények védjegyévé vált – Coca-Cola, hamburger – menüvel vendégelte meg a püspök atya egyházmegyéje fiataljait és kísérőiket, amelyet a nagybecskereki bérmálkozásra készülők osztottak ki magyarcsernyei, tamásfalvi, tóbai, szerbittabéi, muzslyai, écskai, erzsébetlaki, bókai, módosi, nagykikindai, kisoroszi, torontálvásárhelyi, törökbecsei, székelykevei, csókai, feketetói társaiknak.