Bérmálkozók találkozója a székesegyházban

Hagyományosan az ifjúsági világnapon, a Virágvasárnapot megelőző szombaton tartják a Nagybecskereki Egyházmegye bérmálkozásra készülő fiataljainak a találkozóját. Az idei évben az összejövetel első része két helyszínen zajlott. A magyarok számára az idei találkozó lelki programja keretében Csiszér László és evangelizációs csapata tartott lélekébresztő és tanúságtevő koncertet a székesegyházban. A nem magyar anyanyelvű fiatalok ezalatt a püspök atyával ismerkedtek a püspöki lakban. Mindkét csoport meghallgathatta a magyarországi Péter tanúságtételét, aki elmesélte hogyan került az alkohol rabságába és hogyan tudta azt Jézus segítségével legyőzni. A fordító szerepét Vladimir vállalta, aki bravúrosan oldotta meg a feladatot.

A találkozó folytatásában mindkét csoport közös szentmisén vett részt a székesegyházban, amelyet dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatott be a jelenlévő lelkipásztorokkal. A szentmise keretében Varga Zoltán SDB atya hetedikesei narrált pantomim formájában adták elő a tékozló fiú történetét. Az idei év a Szerzetesek éve, ennek kapcsán az egyházmegye szerzetesei közül a Boldogasszony Iskolanővérek közül Julianna nővér, a szalézi rendből Varga Zoltán atya és a püspök atya mint a verbita rend tagja tettek tanúságot hivatásukról.

A találkozó közös agapéval zárult.