Bérmálkozás Tóbán és Magyarcsernyén

Május 16-án, Nepomuki Szent János napján a birkaáztató jelzőt is felülmúló eső sem akadályozta meg a tóbaiakat hogy eljöjjenek szentmisére megünnepelni azokat a fiatalokat, akik a bérmálás szentségében részesültek. A gyermekek és a szülők is sietve érkeztek, nehogy túlságosan megázzanak, oltalmat keresve a Szentháromságnak szentelt falusi templomban. Mindenki ünneplőben, izgulva várták a szentmise kezdetét, amelyet főpásztorunk, Dr. Német László SVD püspök celebrált Tapolcsányi Emmánuel plébánossal és Sándor Zoltán állandó diakónussal. A főpásztor szívélyesen fordult a falusiakhoz és a hat bérmálkozóhoz, akiknek pár kérdést fel is tett az elhangzott olvasmányokból.

Ugyanaznap, de egy órával később Magyarcsernyén is bérmálkozás volt. 18 bérmálkozó volt, ebből 16 diák, egy felnőtt és egy fiatal Törökbecséről. Itt már kedélyesebb volt az időjárás a szentmise kezdetekor, nem esett az eső és a felhők is mintha vékonyabbak lettek volna. A nagy Szent Ágota templom világos belseje megtelt ünneplő hívekkel. A püspök atya ugyanazzal az segédlettel mutatta be a szentmisét, melyen buzdította a bérmálkozókat a kitartásra, a hit megtartására és hogy éljenek Isten kiosztott kegyelmeivel. A bérmálkozók fokozott izgalommal vették a Szentlélek ajándékait, de izgalmuk felesleges volt, hiszen a püspök atya szeretetteljes türelemmel végezte áldásos munkáját. Mire az ünneplők és ünnepeltek megkapták a püspöki áldást, a Nap is szélesen mosolygott a mennyei magasokból.

Egy héttel később, Pünkösd vasárnapján pedig hét diák, harmadikosok és negyedikesek, az Eukarisztia szentségében részesültek első alkalommal. A diákok ügyesen készültek Krisztus Szent Testének a vételére, mert már egy nappal előtte először meg is gyóntak így élve a bűnbocsánat szentségével is. Megtisztult lélekkel és megerősítve új hitéletet kezdtek.

Imádkozzunk mi is a Mindenhatóhoz, hogy mind a három alkalom ünnepeltjei kitartsanak az eddig elért hitbéli célokban és közösségünk hasznos tagjai maradjanak a továbbiakban is!