Bérmálkozás Sándoregyházán

bermalkozasJúnius 27-én történt. Vasárnap. A helyi Szent Vendel-plébániatemplomban. Az ünnepi Szentmisét, melyen négy ivanovai leány és egy fiú vehette át a Szentlélek reájuk kiáradó ajándékát, msgr. dr. Német László SVD, nagybecskereki megyéspüspök celebrálta. A szép emlékű Bonnaz II. Sándor csanádi megyéspüspök (1860 – 1889) védnöksége alatt épített templom előtti téren készült csoportképet Vaszilcsin Juliska bocsájtotta rendelkezésünkre.