Krizmanje u Ivanovu

bermalkozasU crkvi Sveti Vendelin opat, 27. juna na svetoj misi biskup mons. dr Ladislav Nemet SVD, podelio je krizmu za četiri devojke i jednog mladića.

Fotografiju je snimila Juliška Vasičin na trgu ispred crkve koju je dao sagraditi čanadski biskup Šandor Bonnaz (1860-1889).