Bérmálkozás Muzslyán

Vasárnap, július 12-án tartották a bérmálkozási ünnepséget a muzslyai Mária Neve plébániatemplomban. Szép számban voltak a fiatalok, Gabona Ferenc hitoktató és Kalapis Sztoján SDB plébános tanítványai.

A bérmálkozók, szüleik és bérmaszüleik előző nap elvégezték a szentgyónást, vasárnap reggel pedig, betartva a tisztességes távolságot, gyülekeztek a templomudvarban és együtt vonultak be a szentmisére. Msgr. Márton Roos, ny. temesvári püspök, nagybecskereki apostoli kormányzó osztotta ki a bérmálás szentségét a fiataloknak. Homíliájában kiemelte a bérmálkozás jelentőségét, miszerint nem elegendő csak magunkhoz venni a  Szentlélek ajándékát, azzal élni is kell. A bérmálás alkalmával megerősített hitet gyakorolni kell, a szülők pedig keresztény életmódjukkal példát mutathatnak gyermekeiknek.

A szentmise alatt közreműködött a  Don Bosco ifjúsági vegyeskórus Mezei Szimóna vezetésével. A mise után pedig az ünnepeltek, szüleik, bérmaszüleik, a papság és a hívek közös agapén vettek részt, amely vidám, családi hangulatban telt el.