Bérmálás és templomszentelés Szajánban

Pünkösd napján, június 4-én a szajáni Szent István plébániatemplomban igazi ünnepi hangulat volt. A Szentlélek eljövetelének napján 19 ifjút részesített a bérmálás szentségében Dr. Német László SVD megyéspüspök. A főpásztor kiemelte, hogy szép dolog, hogy ebben a kis faluban még ennyi fiatal van, akik a hitük elmélyítésére készülnek. Kérte őket, hogy itt tegyenek hitükről és nemzeti hovatartozásukról tanúságot. Emlékeztette a híveket, hogy pünkösd az Egyház születésnapja. Ekkor áradt ki a Szentlélek a tanítványokra, akik ezután megkezdték az evangélium hirdetését. Ezen a napon mintegy 3000 embert kereszteltek meg.

A szentmisén még egy fontos dologra került sor. A püspök atya megszentelte a felújított templomunkat. Idén tavasszal került sor a templom külső falainak újra vakolására és meszelésére. Így teljesen megfiatalodott és új köntösbe öltözött templomunk. Ehhez a nagy beruházáshoz a nagykikindai helyi közösség is hozzájárult. Ezért a szentmise végén Szaján polgármesterének, Apró Kornélnak is köszönetet mondtunk a közreműködéséért. A beruházás többi költségét a Nagybecskereki Egyházmegye biztosította a püspök úr jóvoltából.

A bérmálkozók alkalmi műsorral készültek erre a szép ünnepre. Kéri Nikoletta gitárkísérete még ünnepélyesebbé tette ezt az eseményt.

A püspök urat a szajáni hívek nevében egy csodálatos festménnyel ajándékoztuk meg, amelyet Skárity Katalin festőművésznő készített a felújított templomunkról. Köszönet és hála neki az önzetlen és lelkes munkájáért.

A bérmálást megelőző időszakban a falu apraja és nagyja a templom és plébánia környékét szépítette. A munkálatokból az elsőáldozók és a bérmálkozók is kivették a részüket.

Az ünnepi szentmise végén a plébánia udvarában közös agapé volt. Itt alkalom nyílt testvéri hangulatban beszélgetni egymással és megismerkedni a püspök atyával is. Az ünnepség a plébánia dísztermében vacsorával folytatódott, amely szintén kellemes és örömteli hangulatban telt.

Hálát adunk a Jóistennek ezért a szép napért, különösen azért, mert a főpásztorunk ezt az ünnepet választotta fiataljaink megbérmálására. Nagy öröm számunkra, hogy a felújított templomunk megszentelése is ezen a szép napon történt.