Az Aracsi Pusztatemplom visszavár

Immár 13. alkalommal szervezték meg a törökbecsei Hálósok a gyalogos és bringás zarándoklatot az Aracsi Pusztatemplomhoz 2021. július 10-én. A találkozóra mintegy 50 résztvevő érkezett Délvidék kilenc helységéből és az anyaországi Hódmezővásárhelyről. A zarándokok többsége gyalogosan vágott neki a mintegy 6 kilométeres dűlőutaknak. Hárman biciklivel, akik pedig nem tudták bevállalni a gyaloglást, személygépkocsikon érkeztek a célig.

A zarándokok útközben imáikkal, fohászaikkal kérték a Jóistent személyes, közösségeink és nemzeti boldogulásunkért, felajánlva az út fáradalmait megmaradásunkért a szórványban, itt a Délvidéken. A szent helyhez érve, ahol őseink a még romjaiban is monumentális templomot építették, rövid pihenő után hálaadó szentmisén vettünk részt, amelyet dr. sc. Horváth László bácsföldvári plébános celebrált a jelenlevő ft. Vreckó Ferenc zentai plébános atyával.

Szentbeszédében László atya a napjainkban a technika vívmányait is felhasználó gonosz tevékenységére hívta fel figyelmünket és óvva intett minket, hogy imával és a szentségekhez járulással küzdjünk meg fondorlatai, kísértései ellen.

Ezután agapé és felfrissülés következett a templom falainak hűvösében. A délután folyamán még íjászkodás, ismerkedés, régen várt személyes beszélgetések, barátkozások sora folyt.

A közelgő Kárpát-medencei családos Háló táborral kapcsolatos tudnivalók ismertetése után, amely az idén Békés-Dánfokon kerül megszervezésre, elbúcsúztunk egymástól a mielőbbi személyes találkozás reményében.

A találkozó megszervezését a BGA Zrt. támogatta.