Árpádházi Szent Erzsébet búcsú Ópáván

Kedden, november 19-én tarottuk meg az ópávai (Opovo) templom búcsúját.  A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét mons. Gyuris László, püspöki helynök, pancsovai plébános vezette, és a szentbeszédet is ő tartotta. A szentmisén jelen volt ft. Pastyik Róbert, általános helynök, nagybecskereki plébános, ft. Csipak Csaba, irodaigazgató, fehértemplomi plébániai kormányzó, ft. Palatinus Alen, verseci plébániai kormányzó ,  ft. Velencei Tamás atya és a házigazda plébános, ft. Masa Tamás atya. Nagy öröm volt számunkra, hogy a szentmisén három ortodox paptestvérünk is jelen volt. A világi hatóságok is képviseltették magukat, élükön az Opovo község elnökével.

A búcsúra más helységekből is érkeztek zarándokok. A szentmise után a hittanos gyermekek egy saját szerkesztésű, rövid, tanulságos színjátékot adtak elő, amely nagy tetszésre talált. Ezután baráti társalgás következett a templom előtt.

Kép: Ana Lecer