„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!” /Lk 9,23/

Szokatlanul langyos időben, február 5-én ünnepelte Magyarcsernye Szent Ágotát, a templom és falu védőszentjét. A szép számban összejött magyarcsernyei közösség, akik között ott volt a Petőfi Sándor Általános Iskola majd’ minden diákja és tanári karának a javarésze, figyelmesen hallgatták ft. Masa Tamás tordai plébános prédikációját, aki a fenti evangéliumi szövegre építette fel a mondanivalóját. Hivatkozva Szent Ágotára, aki a megpróbáltatások ellenére sem tagadta meg Jézusba vetett hitét, úgy buzdított bennünket is, hogy a modern, liberális világ kihívásai közepette ne bukjunk meg mi se. Ne felejtsük el, ne tévesszük szem elől, hogy keresztények vagyunk, és hogy azok is maradjunk, sok áldozatot kell hozni, elsősorban önmegtagadást! Isten iránti szeretetünk és kitartásunk meg fogja hozni azt a bölcsességet, amelyekkel állhatatosak maradunk a hitünkben.

A búcsúi szentmise végén ft. Tapolcsányi Emánuel plébános megköszönte Istennek az alkalmat, hogy megengedte ezt a szép napot, Tamás atyának a buzdító szavakat, valamint P. Elias Ohoiledwarin SVD magyarszentmihályi és nezsényi plébániai kormányzónak a misén való részvételt, a jelenlevő híveknek meg a minndennemű segítséget. Kocsis József kántor szolgálata és a helyi kórus még ünnepélyesebbé tette a búcsús szentmisét.

Fotók: Nagy Radics Erzsébet