A szerzetesek a megszentelt élet képviselői

A megszentelt élet napját követő vasárnap, február 3-án találkoztak a Nagybecskereki Egyházmegye területén szolgálatot teljesítő szerzetesek és szerzetesnők. Az egyházmegye szerzeteseit a Boldogasszony Iskolanővérek látták vendégül Nagybecskereken.

Hálát adva és Istent dicsőítve kezdték a délutánt, majd a zsinati dokumentum megbeszélésére került sor.

Jó, hogy tizenhárom (különböző rendbéli) szerzetes, tud közösen imádkozni és egy asztalnál jót beszélgetni és jókat derülni.

A Nagybecskereki Egyházmegye területén egyetlen férfi szerzetesrend sem rendelkezik rendházzal. A szaléziak (Salesiani di Don Bosco – SDB) 1965 óta állandó lelkipásztori kisegítés jegyében működnek Muzslyán, s ellátják Erzsébetlak, Écska és Lukácsfalva híveinek lelki gondozását is. A szlovén rendtartományhoz tartoznak, ketten közülük – Tratnjek Stanko SDB és Jelen Janez SDB – szülőhazájukban is szolgálták a híveket, mielőtt Muzslyára helyezték volna őket. Stanko atya a közösség plébánosaként ment nyugdíjba, volt püspöki tanácsnok, aki a hívek lelki gondozása mellett felépítette a téli kápolnát, a hittantermeket és a Szávió Szent Domonkos-templomot. Nyugalmazott lelkipásztorként imáival segíti a közösséget. Janez atya a betegek püspökségi gondozója, börtönlelkész, az elesettek, elhagyottak, romák barátja, rendszeresen tudósítja a Hírvivő és Zvonik katolikus lapokat. Kalapis Stojan SDB atya a plébános, Erzsébetlak szülötte. Anyanyelvén, a bolgáron kívül beszéli környezete nemzeti közösségeinek nyelvét, valamint néhány világnyelvet. Alapítója a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek, s a helyi Emmausz fiúkollégium életre hívója és igazgatója. Varga Zoltán SDB atya Muzslya szülötte, középiskolai tanári pályáját a szerzetesi élettel cserélte fel. Tevékenyen részt vállal a fiatalokkal történő foglalkozásokban, a rászorulókat matematikából és fizikából szeretettel korrepetálja, aktívan részt vállal a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség munkájában.

A jezsuiták (Societas Jesu – SJ) a magyar provinciához tartoznak, és állandó lelkipásztori kisegítés jegyében tevékenykednek Bánátban. Dr. Sóti János SJ atya a Máriás Papi Mozgalom vezetője 1989-ben vette át a beodrai plébániát, Bocsárt és Töröktopolyát, ahol a Mária-kegyhely őre, majd 2002-től törökbecsei plébános. 2011-től plébános Törökkanizsán és Oroszlámoson, a szabadkai Teológiai Katekétikai Intézet tanára. Segítője Novák Vince SJ testvér. A hívek lelki gondozása mellett kiemelt szerepe van életükben a fiatalokkal való foglalkozásnak.

Dr. Német László SVD 2008-as püspöki kinevezésével, aki az Isteni Ige Társasága (Societas Verbi Divini – SVD) magyarországi tartományának tagja, a verbita rend is jelen van az egyházmegye életében. A püspök atya 2008. július 5-e óta áll az egyházmegye élén. Rendtársa Elias Ohoiledwarin SVD 2015 óta kisegítő jelleggel tevékenykedik Bánátban. A magyar rendtartományhoz tartozik, a Nagybecskereki Egyházmegye ministránsreferense, aktív részt vállal az ifjúság és hittanosok pasztorációjában, találkozókat, táborokat szervez számukra. Nagybecskereken lelkész, 2017-től Szentmihályon plébániai kormányzó.

A Boldogasszony Iskolanővérek nagybecskereki rendházában működik a leánykollégium, melynek életre hívója és hosszú éveken át vezetője Gizella nővér Muzslyán él, aktív részt vállalva a leányifjúság nevelésében. Cecília nővér Nagybecskerek, Szentmihály, Nezsény és Torontálvásárhely hitoktatója, emellett számos egyházmegyei program szervezője, táborok és foglalkozások vezetője. Julianna nővér Magyarországról érkezett, s mint a kollégium vezetője elsősorban a középiskolás korosztály nevelője, vallási és nemzeti identitásának őrzője.

A kikindai rendházban Bernadette nővér kántorként vállal részt a közösség életében, míg a mindig mosolygós Alix nővér aktív ima háttért biztosít a közösségnek és egykori hittanosainak családjaikkal együtt.

Kép: Elias Ohoiledwarin