A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspökkari Konferencia megkezdete a XL. plenáris ülését Prištinában

A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspökkari Konferencia megkezdete a XL. plenáris ülését Prištinában mons. dr. Német László SVD belgrádi metropolita érsek, a Konferencia elnökének vezetésével. Az ülésen részt vesz négy apostoli nuncius is azokból az országokból, amelyeket a Nemzetközi Püspökkari Konferencia felölel, valamint az albániai, bosznia és hercegovinai, horvátországi és bulgáriai Püspökkari Konferenciák küldöttjei is. Az alábbiakban a Konferencia sajtóközleményét közöljük:

A megbékélés, az együttműködés, az együttélés és a béke erkölcsi kötelesség

Mi, katolikus püspökök, akik a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia ülésén gyűltünk össze Prištinában, tudatában vagyunk a térségünkben és az egész kontinensen kialakult feszült helyzetnek. Ennek okán, mérlegeltük Európa ezen részének jelenlegi helyzetét és előrehaladásának lehetőségeit.

Meggyőződésünk, hogy kizárólag együttműködés, kemény munka, türelem, kölcsönös bizalom és állandó párbeszéd révén lehet és kell is építeni egy igazságos békét, népeink, államaink és közösségeink fejlődéséért.

Az egyének és népek megbékélése, együttműködése és együttélése, valamint minden nyitott kérdés békés megoldásának keresése mindenki számára erkölcsi kötelesség. Konkrét pozitív fellépést várunk a politikusoktól a feszültségek csökkentése és a nemzetek közötti megértés erősítése érdekében. Annak érdekében, hogy ez a lehető legtermékenyebb legyen, elvárjuk a közélet minden szereplőjétől, beleértve a média képviselőit és a közösségi oldalak felhasználóit is, hogy ne használjanak gyűlöletbeszédet, álhíreket, tömegmanipulációt és erőszakpropagandát, hanem dolgozzanak az igazság kutatásán és terjesztésén.

Felkérjük az egyházak és vallási közösségek képviselőit, hogy támaszkodjanak hitünk értékeire, amelyek egyetemes testvériséget tanítanak az emberek között, és elutasítják a vallásos érzelmek felhasználását a fennálló feszültségek manipulálására és elmélyítésére. Ezért arra biztatunk mindenkit, hogy az igazság és a szeretet szellemében munkálkodjon egy szebb jövő megvalósításán Európa ezen részén minden ember és nemzet számára.

Priština, 2023.05.30.

Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia

Albán Püspöki Konferencia

Bosznia-hercegovinai Püspöki Konferencia

Bolgár Püspöki Konferencia

Horvát Püspöki Konferencia