A sötétséget már egyetlen gyertya lángja is kioltja!

„…ha négy gyertya ég, ajándékból, szeretetből sosem elég!”
(Sziklai Áron: Karácsony)

Az 1997. évi rajt óta negyedik alkalommal vállalta fel a házigazda szerepet a dél-bánsági Székelykeve a régió betlehemes játékok és karácsonyi szokások találkozója nevű vándorrendezvénynek.

A sorrendben tizenkilencedik találkozóra kilenc településről (Székelykeve, Torontálvásárhely, Hertelendyfalva, Pancsova, Ürményháza, Kevevára, Sándoregyháza, Udvarszállás és Versec) érkezett közel háromszáz fellépő, akik tizenhárom műsorszámba sűrítve tolmácsolták az Örömhírt. Hovatovább a megmaradásért küzdő, a teljes jogkörű anyanyelvi oktatástól évtizedek óta megfosztott déli szórványmagyarságnak a pusztába kiáltott szavát is. Legalábbis azokét, akik még idehaza maradtak. Cudar szélfúvások és nyirkos-mákonyos ködgomolyák közepette is megőrizni és táplálni a rájuk hagyott lángocskákat.

Noha a Dél-Bánáti Betlehemes játékok és karácsonyi szokások Találkozója nevű rendezvény a vajdasági magyarság egyedülálló és kiemelt jelentőséggel felruházott rendezvénye, a (meg)szervezése körüli akadályok egyre inkább az utolsó minutákban tetszenek elhárulni. Az egyik ilyen típusú akadály a találkozó önkéntes házigazdájának megválasztása, ami már azért is számít komoly kihívásnak, mert a még, ún.játékban maradt szórványtelepülések kultúrosai közül nem épp mindegyikük rendelkezik a (leg)megfelelő(bb) (terem)helyiséggel. Olyannal, amelyben e téli alkalomra érkező pár száz fős vendégsereget a szervezők nemcsak (be)fogadni, felléptetni és megvendégelni tudnák, de az e célra kiválasztott helyszínen adekvát módon és gazdaságosan fűtést is képesek lennének biztosítani néhány órácskára. És sajnos, ez csak a jéghegy csúcsa… Maradt egyelőre a várakozás, az adventi ünnepkör lényegének megélése. Összhangban az ökumenikus találkozó szellemiségével, a székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskola sportcsarnokában megtartott találkozóhoz ft. Csipak Csaba helybéli plébániai kormányzó és nt. Szilágyi Zoltán pancsovai tiszteletes köszöntői hozták a nyitógondolatokat. Ezt követően előbb a Dél Pacsirtái gyermekkórus mutatkozott be, Györfi Sándor zenetanár vezetésével, majd az ugyancsak helyi színeket képviselő Szalmaszál Művelődési Egyesület lépett színre. Karácsonyi betlehemes játékukat Papp Mária és Bogos Szőke Erika koordinálták. Torontálvásárhelyről az idén két csoport érkezett. Mérges Eszter felkészítésében a Magyar Művelődési és Művészeti Központ hagyományápoló csoportja református karácsonyi énekeket és szavalatokat adott elő. Betlehemes jászol címmel a József Attila Művelődési Otthon által védnökölt második osztályos gyermekcsoport hozott betlehemes jelenetet, tanító bácsijuk, Bakator János rendezésében és gitárkíséretében. Ugyancsak két tematikus blokkal érkeztek a tavalyi találkozó házigazdái, a verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület oszlopos tagjai. A kórus karácsonyi köszöntőt adott elő, a hagyományőrző csoport pedig betlehemes játékot. A szakcsoportok felkészítői Túri Gergő és Bene Anna, illetve Lantos Ilona voltak. A gyermekfellépők számát tekintve az idei találkozó egyik legnépesebb betlehemes játékát Gál Veronika, Nagy Mónika, Nemcsek Klaudia, Lőcsei Márta és Szilágyi Judit felkészítésében a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület készítette.

Ugyanezzel a műsorcímmel érkezett Sándoregyházáról a helyi Bonnáz Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a Moša Pijade Általános Iskola egyesített formációja, Almási Júlia pedagógus koordinálásával.

Az újult erővel visszatérő udvarszállási Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület gyermekcsoportját Horváth Gizella helyi kántornő karolta fel, a kevevárai Keve Magyar Művelődési Egyesület maroknyi felnőttjéből és anyanyelvápolós (kis)diákjaiból formálódott betlehemezőkkel Binecz Margit tanárnő foglalkozott, az ürményházi felnőttek betlehemező csapatával pedig dr. Virág József doktor úr. A Temes parti „kül- és belváros” kulturális összefonódásának sajátos bizonyítékaként lépett színre a vojlovitzi Kiss Andrea és Laura, édesapjuk, Kiss Samu zenetanár közreműködésével. A Karácsonyi dalok című énekhang-hangszeres műsorukat a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület színeit képviselve adták elő. A közel három órás összejövetel bemutatói részét a házigazda Petőfi Sándor Művelődési Egyesület „lucázása” kerekítette le, Joó Gyülvész Margit felkészítésében.

A székelykevei betlehemes találkozó kísérőrendezvényeként az iskola előcsarnokában Biacsi Ervin adai könyvforgalmazó révén könyvvásár nyílt, a helyi Varrócska kézimunkacsoport kézimunkáiból, illetve az óvodások által készített karácsonyi díszek és mézeskalácsok kínálatából is lehetett válogatni. A falu Művelődési Otthona „mellesleg” nemcsak a társalgás folytatásához biztosított befogadó helyszínt, de itt kerülhettek „közprédává” azok a messzi Budapestről lejuttatott könyvek is, melyeket az ottani Pannonia Sacra iskola diákjai gyűjtöttek és adományoztak e célra a találkozó minden részvevője számára, Schön György közbenjárására. A találkozót jelenlétükkel egyébként a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársai is megtisztelték, akik a régió tudósítójának sajátos gesztusaként e rendezvény mozzanatait méltató, 2007 és 2015 között készített fotókat is átvehették. Integrálva azokat a központi művelődési adatbázisba, megmentve őket az utánunk érkező nemzedékeknek is.  A küldöttek a találkozó után az idei Durindó és Gyöngyösbokréta dél-bánsági fellépő csoportjainak művelődési vezetőivel folytattak kiértékelő szakmai tanácskozást.

Fotó: Martinek Imre és Martinek Viktor