A nagybecskereki Zárda épület átadása

Abban a reményben nyitják meg intézményüket a Boldogasszony Iskolanővérek, hogy értékközvetítő pedagógia módszereikkel, de mindenek előtt életpéldájukkal, tetteikkel, szavaikkal és személyiségükkel nevelik a bánáti szórvány fiataljait. Mindebben hasonló szemléletű és értékrendű munkatársak segítik őket, akik Istenbe vetett hittel, a Biblia tanítását követve gondoskodnak növendékeikről – mondta Pastyik Róbert általános helynök a nagybecskereki leánykollégium felújított épületének megáldásakor június 11-én.

A szalagot Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke és Pásztor István, a VMSZ elnöke vágta át az épület átadásakor. „Ezer éves magyar múlt áll mögöttünk e tájakon is, amely ezer indokot szolgáltat arra, hogy minden megpróbáltatás, minden gyötrelem és aggodalom ellenére, bizakodva tekintsünk a jövőbe” – hangsúlyozta a házelnök.

A 2010-es vagyon-visszaszármaztatást követően a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek (ma Boldogasszony Iskolanővérek) visszakapták a nagybecskereki Zárda épületét, amelynek felújítása és felszerelése a magyar állam támogatásával valósult meg. Az előkészítő munkálatok a Nagybecskereki Egyházmegye égisze alatt folytak, a második szakasz koordinálását a SPES Alapítvány végezte.

Az egykori Zárda épületébe költözik majd át a Szathmáry Karolina Kollégium, ugyanakkor a létesítmény a közép-bánáti magyarság közösségi életének a központjaként is működik.

Nagybecskereken 1867-ben Szathmáry Karolina nagyasszony végrendeletében tekintélyes összeget hagyott egy női zárda alapítására, aki ennek kezelését Bonnaz Sándor püspökre bízta. A pénz nemes lelkű, egyházmegyéje felvirágoztatására törekvő kezekbe került, így 1880 szeptemberében megnyitották a zárdát Nagybecskereken. A főpásztor rendelkezése alapján az első nővérek Temesvárról érkeztek, s folyamatosan jelen vannak a város életében. Plébániai kisegítők, sekrestyések, hitoktatók, karvezetők kerültek ki közülük, egyúttal erős imaháttért biztosítottak a plébániaközösségnek.

Napjaink nővérei is nemes feladatot vállaltak magukra. 1996 óta működik a Szathmáry Karolina Kollégium (amely kezdetben Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Leánynevelő Intézete néven működött), otthont és lehetőséget adva így a bánáti szórványban élő középiskolásoknak, hogy tanulmányaikat anyanyelvükön folytathassák.