A Nagybecskereki Egyházmegye zsinatának második napja

A Nagybecskereki Egyházmegye zsinatának második napján, május 29-én, szombaton a tematikus zsinati dokumentumok módosító javaslatainak összegzése, megbeszélése, illetve a módosítások megszavazása zajlott. Intenzív munkában, együtt gondolkodás során megvitatásra kerültek a GYERMEK ÉS IFJÚSÁG; CSALÁD; PAPOK ÉS SZERZETESEK; VILÁGI KRISZTUSHÍVŐK; SAJÁTSÁGOS CSOPORTOK; ÖKUMENIZMUS; ANYANYELVI PASZTORÁCIÓ; EGYHÁZI SAJTÓ MÉDIA; EGYHÁZI JAVAK ÉS STRUKTÚRÁK munkadokumentumok.

Az egyházi javak és struktúrák, illetve az egyházi sajtó és média munkadokumentumokat változtatás nélkül elfogadták a jelenlévők.

A zsinati atyákat és anyákat a gyermek és ifjúság, a papok és szerzetesek, illetve a család témák foglalkoztatták a leginkább, hiszen itt került felterjesztésre a legtöbb módosító javaslat. Komoly vita alakult ki a lelkipásztorok és az egyházközségek kapcsolatáról, a papok és világiak együttműködéséről és felelősségvállalásáról. A munkadokumentumban a „világi hivatást betöltő lelkipásztori kisegítő” kifejezést „katekétára” cserélték, hiszen május 10-én Ferenc pápa aláírásával megjelent az Antiquum ministerium kezdetű motu proprio, amellyel az egyházfő megalapítja a világi katekéták szolgálatát, mint laikus hivatalt az egyházban. A dokumentumot május 11-én mutatták be a Vatikánban, s a Nagybecskereki Egyházmegye zsinata teológiai tanácsadójának, Dr. Csiszár Klára pasztorálteológusnak a javaslatára már be is építették a világi krisztushívőkről szóló munkadokumentumba. Dr. Máté-Tóth András professzor, aki a VALLÁS ÉS EGYHÁZ vallásszociológiai/pasztorálszociológiai felméréseket vezette és a zsinat külső teológus megfigyelőjeként volt jelen, és többször felszólalt. Rámutatott a teológiai megalapozás és a javaslatok közötti összefüggésekre, illetve azok közötti különbségekre, s olyan témákat is felvetett, amelyek a munkadokumentumok feldolgozása során esetleges marginálisakká váltak.

A zsinat záró szentmiséjét május 30-án, 11 órakor a Vajdasági Rádió és Televízió nagybecskereki székesegyházból élőben közvetíti.

Kép: Deák Róbert