Drugi dan zasedanja Sinode Zrenjaninske Biskupije – Zrenjaninska Biskupija

Drugi dan zasedanja Sinode Zrenjaninske Biskupije

U subotu, drugog dana zasedanja Sinode Zrenjaninske Biskupije razmatrani su tematski sinodski dokumenti. Dokumentima je obuhvaćeno deset tema: Evangelizacija, Deca i mladi, Porodica, Sveštenici i redovnici, Laici, Grupe sa posebnim potrebama, Ekumenizam, Maternji jezik i pastoralni rad, Verski mediji, Strukture i materijalna dobra.

Predstavnici radnih grupa su predstavili svoj dokument, a zatim se otvorila rasprava. Jedino su usvojeni bez izmena predloženi tekst dokumenta Strukture i materijalna dobra kao i dokument Verski mediji.

Članove sinode najviše su interesovale teme deca i mladi, sveštenici i redovnici kao i poglavlje porodica, gde je bilo i najviše predloga za izmene. O svakom predlogu se posebno glasalo, a na kraju i o izmenjenom konačnom tekstu dokumenta. Svi dokumenti sa usvojenim izmenama su prihvaćeni, a prečišćeni dokument biće predat biskupu na svetoj misi u nedelju, na završnici sinode.

Foto: Deák Róbert