A koordináló bizottság találkozója

A zsinati koordináló bizottság január 29-én tartotta megbeszélését a püspöki lakban, amelyen Dr. Csiszár Klára, a zsinati folyamatok teológiai tanácsadója a jelenlévőket gyakorlati tanácsokkal látta el.

A Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatának megnyitója 2017. december 3-án volt. A koordináló bizottság tagjai elemezték a plébániákon folyó zsinati munkát. Az elmúlt két évben a püspökség területén megvitatták az evangelizáció; gyermek és ifjúság; világiak; papok és szerzetesek; sajátságos csoportok; ökumenizmus munkadokumentumokat, amelyek feldolgozása folyamatban van. Január végéig minden plébánia megkapja a legújabb zsinati értesítőt, a Zsinati Híreket. Ezúttal két munkadokumentum az (egyházi)sajtó és média, valamint az anyanyelvi pasztoráció kerül megvitatásra a plébániaközösségekben. A zsinati munkába a plébániák mellett bekapcsolódtak a kollégiumok, a Szent András Evangelizációs Központ és a Misericordia Idősek Otthona dolgozói is.

A zsinat keretében számos programot is szerveztek egyházmegyei szinten (ifjúsági találkozó, pasztorális napok, idősek találkozója, adventi gyertyagyújtás, stb.). A bizottság tagjai az aktuális év pasztorális programjairól is egyeztettek. A hagyományos találkozók – bérmálkozók találkozója, Caritas-önkéntesek találkozója, hittantáborok, idősek találkozója, hittanos programok – mellett már a zsinati folyamatok záró programjaira is fókuszáltak. Tekintettel arra, hogy az utolsó munkadokumentum – anyagi javak és struktúrák – júniusig megvitatásra kerül, a plébániai animátorok egyházmegyei szintű összejövetelét június 6-án tartják.