Sastanak koordinacione grupe – Zrenjaninska Biskupija

Sastanak koordinacione grupe

Koordinaciona grupa sinode održala je 29. januara sastanak u biskupijskom domu. Sa prisutnima je Dr. Csiszár Klára, teološka savetnica sinode podelila nekoliko praktičnih saveta.

Otvaranje prve sinode Zrenjaninske Biskupije održano je 3. decembra 2017. godine. Članovi kooridnacione grupe su analizirali tok sinodskih aktivnosti u župama. Na području biskupije u protekle dve godine razmatrana su pitanja: evangelizacija, deca i mladi, svetovno društvo, sveštenici i redovnici, grupe sa posebnim potrebama, i u toku je obrada radnih dokumenata ekumenizma. Do kraja januara svakoj župi će biti dostavljen najnoviji broj Sinodskog Vesnika. U župama će ovog puta razmatrati radni dokument o (verskoj) štampi i mediju, kao i dokument o pastoralizaciji na maternjem jeziku. Osim župa, u rad sinode su se uključile i institucije: oba kolegija za učenike, Evangelizacioni Centar Sveti Andrej i radnici Doma za stara lica Misericordia.

U okviru sinode, na nivou biskupije, održan je niz programa (susret mladih, pastoralni dani, susret starijih osoba, paljenje adventske sveće, itd.). Na sednici koordinacione grupe utvrđeni su ovogodišnji pastoralni programi. Biće održani već tradiconalni skupovi – susret krizmanika, susret Caritas-dobrovoljaca, kamp vjeronauke, susret starijih osoba, programi za polaznike vjeronauke, a pored toga tu su i završni programi sinode. S obzirom da će poslednji radni dokument – materijalni resursi i strukture – biti na raspravi do juna, susret župskih animatora na nivou biskupije biće održan 6. juna.