A keresztény önkéntes törekszik az életszentségre

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas égisze alatt szervezték meg a Nagybecskereki Egyházmegye önkénteseinek hagyományos találkozóját a székesegyházban.

Mintegy húsz település kb. száz önkéntese vett részt az összejövetelen, s osztotta meg egymással tapasztalatait.

Halmai Tibor, a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója méltatta a volontőrök munkáját, s kihangsúlyozta jelenleg több projektum is folyamatban van, amelyek az önkéntesség elvén alapulnak. A projektumok révén több civil szervezetet is bekapcsoltak a szeretetszolgálat munkájába, emellett a muzslyai és nagybecskereki általános iskolákkal is folyamatban van egy munkaprogram megvalósítása.

Az összejövetelen Adányi László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vészhelyzet kezelési- és Nemzetközi munkacsoportjának a vezetője tartott előadást Az önkéntes szeretetszolgálata címmel. Az előadó kiemelte, hogy a keresztény önkéntes feladata törekedni az életszentségre.

Az előadás után bemutatkoztak a települések önkéntesei, akik röviden ismertették tevékenységüket.

Az összejövetel szentmisével, majd agapéval egybekötött társalgással zárult.