A Háló mozgalom jövőjének megálmodása

A Háló bogozóinak Kárpát-medencei találkozóját 2021. október 15-17. között tartottuk meg Nyíregyházán a borbányai egyházközség épületében lévő zarándokházban. A Kárpát-medence 5 régiójából, Erdélyből, Partiumból, Magyarországról, Kárpátaljáról és a Délvidékről mintegy 50 bogozó érkezett. Mi délvidékiek egy kisbusszal utaztunk a találkozóra. Utazásunkat a BGA Zrt támogatta. Sajnos a súlyosbodó vírushelyzet miatt Felvidékről senki sem tudott jönni.

A rendezvény célja a Háló bogozóinak várva várt személyes találkozója, együttgondolkodása, egymás lelkesítése és a Háló mozgalom jövőképének közös megálmodása volt. Az egymásra hangolódást és az újratalálkozás örömét a péntek délutáni és esti programok, közösségi játékok és éneklés biztosította.

Másnap, szombaton délelőtt a kiscsoportos beszélgetéseinken próbáltunk együtt tervezgetni és áttekinteni a befelé, bogozóink és kifelé, új emberek felé irányuló emberi kapcsolatainkat. Új lehetőségeket és missziós feladatokat fogalmaztunk meg és a már bevált kapcsolatteremtő módszereket gyűjtöttük össze. A délutáni városnézést követően az istenkapcsolatunk volt a téma, majd a teremtett világ védelmében vállalt szerepünk lehetőségeit taglaltuk a közösségi rendezvényeinken. Meglátásainkat, új ötleteinket a közösbe téve, egymást lelkesítettük és gazdagítottuk az esti plénumon. Ezután következett a közösségépítés másik formája, népdaléneklés citerazene kíséretében, egy házassági évfordulót ünneplő házaspár és egy atya felköszöntése, pappá szentelésének jubileuma alkalmából és éjjelbe nyúló személyes beszélgetések sora.

Vasárnap az egyházközség híveivel együtt vettünk részt a szentmisén, amelyen megéltük hitbéli és nemzeti összetartozásunkat. Az emelkedett hangulatot a pápai, a magyar, majd a Háló himnuszának (Múlnak az évek…) eléneklése tetézte.

Újra végett ért egy Háló találkozó, amely felmelengette szívünket, lelkünket, és sokunkban vágyat ébresztett új feladatok vállalására a Háló céljainak megvalósításáért.

Hogy mindez ne csak vágy és álom maradjon, tegyünk is érte lehetőségeink szerint.