2014. SZEPTEMBER


Kinevezések

P. Golob Feliks SDB szerzetest, a rendi elöljárói ajánlására és beleegyezésével, kineveztem 2014. augusztus 1-jétől (321/2014) a muzslyai és erzsébetlaki plébániák plébánosává, illetve ő a felelős mindazokért a fíliákért is, amelyeket a szalézi szerzetesek látnak el.

Ft. Draghia Novitat 2014. szeptember 1-jétől kineveztem (331/2014) a nagybecskereki plébánia segédlelkészévé.

Ft. Király Tibort 2014. szeptember 16-ától kineveztem a szajáni egyházközség ideiglenes plébánosává. A kinevezés világosan részletezi a szajáni feladatkörét és egyben megerősíti azokat a rendelkezéseket, amelyeket egyházmegyei szinten már korábban foganatosított a megyéspüspök (szentmisék ünneplése olyan helyeken, ahol tíz vagy annál kevesebb hívő él).


Lakcímváltoztatások

Megkérek minden lelkipásztort, hogy a továbbiakban az új áthelyezésüket követően legkésőbb 15 napon belül jelentkezzenek be az új lakcímükre a további kellemetlenségek elkerülése céljából. Ez Szerbiában érvényes törvényes előírás, kérek mindenkit, hogy tartsa be. A mulasztásért a püspökség nem vállal semmilyen felelősséget.


Egyházmegyei bíróság

A továbbiakban bíróságunk fogadóideje minden hónap első szerdáján 10:30 órától 12:30 óráig tart a püspökség épületében. A jövőben a bírósági ülések, illetve a tanúk kihallgatásai is ebben az időben lesznek. A Társas Bíróság tagjai minden ülés után hivatalosak a püspökhöz ebédre.

Mivel bíróságunk ideiglenesen jegyző nélkül maradt, ezért arra az időre, amíg Ft. Masa Tamás jegyző úr fel nem épül, kinevezem Ft. Fehér Rolandot jegyzőnek.


Szent Gellért-ünnepségek

Előző Közleményem 15/2014 pontjában ismertettem a Szent Gellért-ünnepségek időpontjait és helyszíneit. A tervezett program a következő:

Szeptember 24. Szent Gellért-napja, a nem magyar anyanyelvű tanácstagok napja Nagybecskereken. A program 16 órakor előadással kezdődik a tanácstagoknak a székesegyházban, a hitoktatók továbbképzése ugyanebben az időben a püspöki lak nagytermében lesz. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. A résztvevő papokat, tanácstagokat és hitoktatókat ezt követően vacsorára várom.

Szeptember 27. Szent Gellért-nap, a magyar egyháztanácstagok napja Kikindán. 10 órakor misével kezdődik a helyi Assisi Szent Ferenc-templomban, a szentmise szentbeszéde helyettesíti a tanácstagoknak tartandó előadást. Szentmise után az IDŐSEK OTTHONÁNAK hivatalos megnyitója, amelyre minden jelenlévő tanácstagot és lelkipásztort várok. Az ünnepség után a meghívott vendégekkel együtt ebédre várom a tanácstagokat és lelkipásztorokat, akik a helyszínen vehetik át ebédjegyeiket Ft. Bővíz Lászlótól. Az ebéd a kikindai vadászotthonban lesz. Parkolási lehetőség a szentmisére a plébániaudvarban, háznyitóra az otthon környékén, a vadászháznak van saját parkolója.


Bogdánffy zarándoklat

Ne feledjük, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére Feketetón mutatunk be szentmisét 2014. október 3-án, 10,30 órakor.


Adventi gyertyagyújtás

Nagybecskereken, a székesegyházban november 29-én, 10 órakor kezdődik a gyertyagyújtás a hittancsoportok alkalmi műsorával. Kérjük, maximum 5 percbe férjen bele egy-egy csoport előadása. Agapéra minden résztvevőt szeretettel várok.

Kérem a paptestvéreket és hitoktatókat, hogy minél több hittanost kapcsoljanak be ebbe a programba!
A részvételt november 15-éig jelezzék a Püspöki Hivatalban.


Pasztorális tanács összehívása

A Pasztorális Tanácsot (Liturgikus és Hitoktatási Bizottság tagjai) összehívom 2014. október 1-jén (szerda) 10 órára. A megbeszélés helyszíne a püspöki lak díszterme. A tanácskozást követően ebédre várom a résztvevőket.


Papi nap

A szokásos őszi találkozónkra hívom a pap- és szerzetestestvéreket, a diakónus urat és Molnár Rózsa lelkipásztori kisegítőt 2014. október 22-én (szerda) 10 órára a püspöki lak nagytermébe. Téma az Evangelii Gaudium apostoli buzdítás ismertetése részemről. Ezt követően mindenkit ebédre is várok.


Konzultori ülés és a Gazdasági Tanács ülése

A Konzultorok ülése december 3-án lesz 10 órától, majd ennek befejeztével a Gazdasági Bizottság ülésezik.
Minden kérvényt vagy beadványt november 25-éig kell beküldeni a Püspöki Hatósághoz.


Látogatások és média-megnyilvánulás

Mint ahogyan arról már elődöm is rendelkezett, megismétlem, hogy egyházmegyénk papjai állami szervekkel (belföldi és külföldi) és alapítványi képviselőkkel csak akkor tárgyalhatnak, ha arra a Püspöki Hatóság engedélyt adott. Ft. Csipak Csaba irodaigazgató az illetékes ezekben az ügyekben.

Ugyanez vonatkozik a média képviselőinek adott nyilatkozatokra is hivatalos egyházi ügyekben. A pasztorális munkáról mindenki szabadon nyilatkozhat.

+László SVD
püspök