Templombúcsú és kenyérszentelés

bucsuvasarhely1

Szűz Mária, Jézus Urunk édesanyjának halálára és mennybevételére emlékezve ünnepelték meg templomuk búcsúját a torontálvásárhelyi római katolikus egyházközségben.

Az ünnepi szentmise keretében, melyet mons. Gyuris László püspöki helynök celebrált, került sor továbbá az új kenyér megszentelésére is. Alkalmi összefoglalót Kliment Andrea és Lálity Balázs Levente hittanosok készítettek.

Mária égi születésnapját államalapító Szent István királyunk is kiemelkedően fontosnak tartotta anno. Olyannyira, hogy – közvetlenül az 1038. augusztus 15-én bekövetkezett halála előtt, magát a birodalmát, vagyis Magyarországot teljes egészében Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Hittételként, miszerint a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”, XII. Piusz pápa hirdette ki 1950. november 1-jén.