Búcsú és kenyérszentelés Szajánban

A szajáni Szent István templomban augusztus 20-án szép számban jelentek meg a hívek a templomban. A szentmisét ft. Király Tibor atya a paptestvéreivel együtt mutatta be. Jelen volt ft. Hajdu Sándor atya, ft. Sóti János SJ  atya és Novák Vince SJ testvér. Az ünnepi prédikációt ft. Hajdu Sándor tartotta. Kihangsúlyozta Szent István király szerepét a magyar állam megalapításában, a pogány magyar nép megtérítésében. Beszélt Imre hercegről és Gellért püspökről is.

A mise végén a hittanos gyerekek rövid műsort mutattak be. Ezen az ünnepen sor került az új kenyér megsentelésére is, amelyet ft. Király Tibor atya Tóth Zoltán polgármesternek ünnepélyesen átadott. A szentmise végén minden hívő kapott egy darabot a megszentelt kenyérből, plébánián pedig közös agapéra került sor.