Szent kapu megnyitása

szentkapu2

A Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság rendkívüli szentévének egyik fő eseménye a töröktopolyai Mária-kegyhelyen megnyitott szent kapu volt augusztus 14-én a Nagybecskereki Egyházmegyében. Az Irgalmasság szent kapuját – amely a kegytemplom jobb oldali ajtaja – Töröktopolyán az egyházmegye főpásztora, DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD nyitotta meg pontban déli tizenkét órakor.

Az egyházmegye papsága a hívekkel együtt vett részt a programban. MASA TAMÁS atya vezette a bűnbánati liturgiát, P. SÓTI JÁNOS SJ a kis cönákulumot, egyúttal lehetőség nyílt a szentgyónás elvégzésére is. BOTH M. KORNÉLIA nővér és a nagybecskereki NEPOMUKI GYERMEKKÓRUS alkalmi műsorral kedveskedett a zarándokoknak.

A horvát nyelvű szentmisét JANEZ JELEN szaléziánus mutatta be, aki homíliájában több Mária-tisztelő szent példájáról beszélt.

A vecsernyét VARGA JÁNOS törökbecsei kántor vezette, majd ezt követte az esti püspöki szentmise és körmenet. Köszönet szép ünnepért a Jóistennek és a Szűzanyának! Az Isteni Irgalmasság érintse meg a keményszívűeket, s adjon békét és nyugalmat mindannyiunknak.