PÜSPÖK

MSGR. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD,
A NAGYBECSKEREKI EGYHÁZMEGYE FŐPÁSZTORA

nemet1956. szeptember 7-én született a vajdasági Hódságon (Odžaci), a mai Szerbiában. Szabadkán érettségizett, majd 1977-ben belépett az Isteni Ige Társaságába (Societas Verbi Divini), azaz a verbita missziós szerzetesrendbe. Felsőfokú szerzetesi, filozófiai, teológiai tanulmányait Pienieznóban (Lengyelország) végezte. 1982. szeptember 8-án tett szerzetesi örökfogadalmat Pienieznóban, majd 1983. május 1-én szentelték pappá Hódságon.

1983-1985: Jugoszláviában működik,

1985-1987: Rómában folytat tanulmányokat,

1987-1990: egyetemi lelkész a Fülöp-szigeteken,

1993-tól a lengyelországi rendi főiskolán tanít,

1994: dogmatikai doktorátust szerez a római Pápai Gergely Egyetemen,

1994-2000: dogmatika tanár Ausztriában, a Mödlingi rendi Filozófiai-teológiai Főiskolán,

2000-2004: A Szentszék nemzetközi szervezetek mellett működő bécsi állandó képviseletén teljesített szolgálatot,

2004-2007: a Verbita rend magyarországi tartományfőnöke.

2006. július 15-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárává választották. Emellett 1996-tól tanít Zágrábban, a Jezsuita Filozófiai Karon, valamint 2002-től a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fundamentális Tanszékén tart missziológiai kurzusokat. Több könyv és tanulmány szerzője.

2008 április 23-án XVI. Benedek pápa nagybecskereki megyéspüspökké nevezte ki. Püspökké szentelték 2008. július 5-én a nagybecskereki székesegyházban.

A PÜSPÖKI KINEVEZÉS

Benedek püspök, Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiunknak, Német Lászlónak, az Isteni Ige Társasága tagjának, jelenleg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának, kinevezett nagybecskereki püspöknek: üdvözlet és apostoli áldás.

Mi, akik Szent Péter helyébe léptünk, arra törekszünk, hogy az Úr egész nyájának lelki üdvéről serény igyekezettel gondját viseljük. Mivel a Nagybecskereki Egyházmegyéről, amely Huzsvár László tisztelendő testvér lemondása után megüresedett, gondoskodnunk kell, annak kormányzására Te látszol alkalmasnak, szeretett fiam, mert kipróbált tulajdonságokkal ékeskedel és a szent dolgokban jártas vagy. Miután tehát megtanácskoztuk a dolgot Államtitkárságunkkal és a Püspöki Kongregációval, legfelsőbb apostoli hatalmunkkal Téged nevezünk ki Nagybecskereki püspöknek, minden joggal és kötelezettséggel. Megengedjük, hogy a szentelést bármely katolikus püspöktől Róma városán kívül elnyerjed, betartva a liturgikus törvényeket, miután előzőleg letetted a katolikus hitvallást és a hűségesküt irántunk és utódaink iránt a szent kánonok szerint. Elrendeljük továbbá, hogy ez a levél adassék tudtára ugyanezen egyházmegye papságának és népének, akiket buzdítunk, hogy Téged szívesen fogadjanak, és köteles engedelmességgel támogassanak.

Végül, Teneked, szeretett fiunk, Szűz Mária közbenjárására a Vigasztaló Lélek adományainak bőségét kívánjuk, amelynek segítségével úgy legeltesd a rád bízott lelkeket, hogy azok Krisztus evangéliumának hiteles és örömteli tanúi legyenek, akik naponta azon fáradoznak, hogy valóra váltsák Isten legszentebb akaratát: „Aki ugyanis azt megteszi, örökké megmarad” (v.ö. 1 Jn 2, 17).

Az Ő kegyelme legyen mindenkor Teveled és ezzel a számunkra nagyon kedves egyházi közösséggel is.

Adatott Rómában, Szent Péternél, április hó huszonharmadikán, az Úrnak kettőezer nyolcadik, pápaságunknak pedig negyedik esztendejében.

XVI. Benedek pápa