Német László SVD püspök a szinódus munkájáról beszélt a Vatikáni Rádióban

vatikanradio

A Vatikáni Rádió a családszinódus általános tanácskozását követően, a kiscsoportokban folytatott munka előestéjén kérdezte Német László SVD nagybecskereki püspököt az addigi munkáról. A püspök a Szerbiában élő katolikus magyarság helyzetéről is beszélt.

Német Lászlót a Vatikáni Rádió a családszinódus általános tanácskozása záródélutánján, az Instrumentum laboris (munkadokumentum) harmadik részével foglalkozó megbeszélés után kérdezte. A nagybecskereki püspök az általános tanácskozásról szólva a következőket emelte ki: a szinódusi atyák pozitívabb képet szeretnének látni a családról a végső iratban. „Ne keltsük azt a benyomást, hogy csak problémák vannak a családdal kapcsolatban” – hívta fel a figyelmet a püspök. Pozitívumként fogalmazta meg, hogy 15–20 éves fiatalok körében végzett felmérések szerint a fiatalok „álmodoznak a családról, tartós, boldog kapcsolatra vágynak”.

Német László elmondta, a megbeszéléseken pontosabb adatokra – így statisztikák, felmérések, kérdőívek adataira – támaszkodva készült a helyzetfelmérés, így erre épülhet rá második lépésként a teológiai alapok megfogalmazása, majd harmadik lépésként a lelkipásztori elvek kidolgozása.

A teológiai alapok esetében a püspökök fontosnak tartják, hogy hangsúlyosabb szerepet adjanak a Biblia családról szóló tanításának. Német László szerint az egyház közelmúltbeli tanítását is el kell juttatni a ma emberéhez; kiemelte a II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű dokumentuma házasságra vonatkozó fejezetét, Szent II. János Pál Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítását és a Katolikus Egyház Katekizmusát. Ezek fontos források, törekedni kell jobb beépítésükre a pasztorális gyakorlatba – fogalmazta meg a nagybecskereki püspök.

A helyzetfelmérés és a teológiai alapok megbeszélését követően a pasztorációval foglalkoztak a megbeszéléseken: arra kívántak pasztorális választ adni, amit a „terepszemle” indokolt. Foglalkoztak a házasságra való felkészítés, a házasság kísérete, a gyereknevelés kérdéseivel.

Német László a beszélgetés végén a szerbiai magyar társadalom helyzetét mutatta be. Elmondta, a fiatalok továbbra is nyitottak a családra, és akik megmaradnak Szerbiában, azok valóban alapítanak családot. Fájó tény az elvándorlás, sokan elhagyják szülőföldjüket, tavaly több mint ezer ember. A jobb megélhetés reményében költöznek el, főként családosok gyerekkel, és általában nem térnek vissza.

A nagybecskereki püspök pasztorális kihívásként említette az ortodox–katolikus vegyesházasságokkal kapcsolatos nehézségeket.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír