Levél a Nagybecskereki Egyházmegye minden tagjához

illusztacio_levelhez

Az elmúlt hónapok eseményei sok tervünket átírták. Nem feltétlenül meghiúsították azokat, de mindenképp egy más hozzáállásra sarkalltak mindannyiunkat.

Az egyházmegyei zsinati munka is más tempóban, más formában halad tovább. A zsinatot megnyitó dekrétumban ezt olvassuk a zsinati időszakról: „Egyházmegyei zsinatunk egy három éves kegyelmi idő, egy intenzív munkafolyamat, mely akkor igazán eredményes, ha mindannyian bekapcsolódunk.”

Bár a személyes találkozásokra és beszélgetésekre még várnunk kell, a Szentlélek ebben az időszakban is munkálkodik bennünk. Be tudunk most is kapcsolódni a zsinati folyamatokba, ha szívünkben hordozzuk és Isten elé visszük azt a vágyunkat, hogy egyházmegyénk és annak minden tagja hitben megújuljon, hogy elmerüljünk az Isten szeretetében és megerősödjünk az embertársi szeretetben.

Mindenkit arra hívok és bátorítok, hogy foglaljuk imáinkba a zsinatunkat. Kérjük a Szentlelket, hogy adjon tisztánlátást és éberséget, hogy felismerjük az elmúlt nehéz időszak gyümölcseit, s így megújult szívvel várjuk a személyes találkozásokat. Életadó Szentlélek! Engedd, hogy megújító szereteted eszközei legyünk a mi bánáti földünkön!

Ámen