Levél a Nagybecskereki Egyházmegye minden tagjához

cimer1

Kedves testvéreim!

A mindennapi életünk sok mindenben megváltozott a COVID-19 járványhelyzet miatt. A helyzet nagyon komoly, ezért figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, visszavonásig a következőket rendelem el:

– A maszk használata a templomban, a szentmisék alatt és azon túl is kötelező. Az előírt min. 1.5 m távolságot kötelező betartani, vigyázzunk, hogy meglegyen a kellő távolság a padokban. Ezek a szabályok érvényesek a hívekre és a celebráló vagy koncelebráló papokra is, a ministránsokra is.

– A templomainkat a szokott módon nyitva tartjuk.

– Szentmisét és más vallásos cselekményt mindenhol ünnepelhetünk, betartva a helyi önkormányzat által hozott rendeletek.

– Csak kézre lehet fogadni a Szentáldozást.

– Az Egyházi Törvénykönyv értelmében, hogy ha valaki súlyos ok miatt nem vehet részt az eucharisztikus ünneplésben, ajánlatos, hogy otthon töltsön időt imádsággal (CIC, kán. 1248. §2). Ilyen esetben ajánlatos online vagy televíziós miseközvetítést követni.

– A szentmisén való részvétellel kapcsolatban nyomatékosítom, hogy ha valaki betegnek érzi magát, vagy igazoltan, vagy vélten vírus-fertőzött, akkor maradjon otthon és ne veszélyeztesse mások egészségét. Akik karanténban vannak, a megfázás tüneteivel küszködnek, vagy félnek közösségbe menni, azokat felmentem a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól (CIC kán. 87. §1, kán. 1245).

– Az adventi időben szokásos gyónóbúcsúk az idén elmaradnak. Arra kérem a lelkipásztorkodásban aktív papokat, diakónusokat és világiakat, hogy az adventi gyónást közös bűnbánati liturgia keretében általános feloldozással szervezzék meg. A bűnbánati liturgiára tilos meghívni vendég papokat. A liturgia menetére vonatkozó javaslat megtalálható a 2020. márciusi Közleményekben.

– 2021. január 6-án nem lesz a megszokott módon vízszentelés templomainkban. Minden plébános szervezze meg a vízszentelést úgy, hogy mindenki kellő módon hozzájusson a szenteltvízhez, de edényből közösen meríteni tilos.

– 2021. január elején a szokott házszentelések is elmaradnak. Papjaink a házszentelést majd pünkösd után (2021. május 23.) fogják elvégezni. Azok a hívek, akik szeretnék január folyamán megszentelni a házukat, lakásukat ezt keresztségüknél és bérmálásuknál fogva megtehetik. Ennek módja a szenteltvíz beszerzése, a házszentelés imájának elmondása. Ezeket az elmúlt években már kiosztottuk, de megtalálhatóak a világhálón is, vagy lehet kérni a plébánosoktól, hitoktatóktól. Bátorítom a híveket arra, hogy maguk szenteljék meg a lakásukat, közösen azokkal, akikkel a lakásban laknak.

Kedves testvérek, biztos, hogy nem könnyű időkben élünk, de éljük meg ezt az időt a tőlünk telhető legjobban. Vigyázzunk magunkra, egymásra és éljük kicsit tudatosabban mindennapjainkat. Örüljünk annak, amit ajándékba kaptunk, találjunk minden nap valamit, amiért érdemes hálát adnunk a sok korlátozás ellenére is. Ebben a légkörben sokkal jobban lehet készülni Jézus születésére, a karácsonyi szent ünnepre, mint az elégedetlenség, a méreg és a sajnálkozás hangulatában. Az adventi idő, amelyet ma kezdünk, vezessen minket a Jászolhoz, készítsünk olyan otthont Jézusnak a szívünkben, ahol Karácsony Szent Napján s azon túl is, jól érezheti majd magát. Készítsünk szívünkben egy olyan helyet, ahol Jézussal, Józseffel és Máriával kellemesen és szépen tudunk majd találkozni.

Ezt kívánom mindannyiunknak!

+ László SVD