KÖZLEMÉNYEK

2022 DECEMBER


Karácsonyi üzenet

A kommunikációs eszközök fejlődnek, és a mai emberek egyre több információval élnek, legyen az számunkra hasznos vagy haszontalan. Minden oldalról elárasztanak bennünket információkkal a kommunikáció minden lehetséges eszközein keresztül. Mindenféle hírek eljutnak hozzánk legyenek azok igazak, hamisak, hasznosa, haszontalanok, építőek vagy rombolók. Ezért, kedves testvérem, légy óvatos azzal, amit olvasol, és kérdezd meg magadtól: hasznos-e számodra egy hír vagy információ, igaz-e az, segít-e életcéljaid elérésében; jobb emberré tesz-e téged, vagy mérgezi az életed és kikezdi a jót a szívedben, amit az Isten születésünknél fogva belénk öntött. Mert amikor megszületünk, mindannyian jók vagyunk, őszinte szeretni való és szeretni képes emberek, akkor is ha a bűnre való hajlam bennünk van. Aztán kicsit felnövünk, sebeket kapunk, sebeket ejtünk másokon, főleg akkor, amikor nem szívünk szerint, hanem racionálisan, vagy éppen ösztönösen félelemből cselekszünk. Amikor örülünk, akkor jók vagyunk, szabadok vagyok, nem félünk és nem szorongunk és bearanyozzuk környezetünket.

Mit akarok ezzel a bevezetővel mondani? A mai társadalmunk tele van hazugsággal, csalással, melyek forrása a félelem. A hazugságok terjednek minden csatornán és próbálnak kőszívűvé, örömtelenné, szorongóvá tenni bennünket. Ukrajnában a helyzet még súlyosabb. Mennyi hazugságot hallunk minden oldalról; szinte lehetetlen eljutni az igazsághoz. Testvéreim, a hazugság és a félelem, a szorongás, az örömtelenség nem Istentől ered. A gonoszság és a hamisság attól ered, aki nem vetette magát alá Isten akaratának, és aki fellázadt az Ő szeretetet és örömöt hirdető uralma ellen. A farizeusokkal és az írástudókkal és a korabeli vallási vezetőkkel folytatott beszélgetésben Jézus azt mondja „Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja. (Jn 8,44) Jézus e szavai ma sem veszítették el érvényességüket és igazságukat. A személyes életünket és társadalmunkat mérgező hazugság szándékos, mögötte az, vagy azok állnak, akik bármi áron tönkre akarják tenni személyes kapcsolatainkat, bármi áron megosztani akarnak jószándékú embereket, zavarni akarják életünket, veszekedést akarnak gerjeszteni és gyűlöletet akarnak kelteni. Ebben a valóságban, a törékeny szeretet világában akarunk mi ezekben a napokban különösen is a megtestesült Isteni szeretetre figyelni és tanulni tőle azt, hogy hogyan lehet és hogyan érdemes mindennek ellenére egymásra figyelni, egymást tisztelni és szeretni és a békés együttélésre törekedni.

Fordítsuk tehát tekintetünket Betlehem felé, kedves Testvérek, és figyeljük az Isten emberré válásának csodáját, engedjük közel magunkhoz ezt a csodát, mely nem ismer határokat, nincs benne gonoszság, csak egyszerű tiszta érdek nélküli szeretet. Jézus születése Isten hatalmáról tanúskodik és arról, hogy a szeretet befogadása Istent és embert összekötő erő és a béke forrása. Jézus jászola körül pásztorokat látunk, akik az akkori társadalmi osztálynak a legkiszolgáltatottabb rétegét képviselték. Megtaláljuk ugyanakkor Bölcseket is, mint a távoli népek képviselőit, akik idegenek és nem tartoztak Izrael választott népéhez. Aztán ott vannak az angyalok és arkangyalok, Isten mennyei serege, akik együtt örülnek annak az ajándéknak, amit Isten Jézusban az emberek számára ajándékozott.  Énekük mindent betölt, valljuk meg, még a mi szívünket is melegíti, amikor megelevenednek előttünk ezekben a napokban az első karácsony történései. Fogadjuk be a betlehemi örömet és szeretetet. Nyíljunk meg a túlcsorduló isteni szeretet előtt, és ajándékozzuk meg vele meg felebarátainkat, közvetlen környezetünket. Legyen ez az ünnep megújulás, szeretetben történő megújulás, metanoia, ahogy az első keresztények nevezték. A Jézusban közénk jött isteni szeretet erősítsen meg bennünket és bátorítson abban, hogy körülöttünk ne a hazugság és a gonoszság mérgezze az emberek szívét, hanem a befogadott isteni szeretet töltse be azt örömmel. Legyünk tehát bátrak, és mondjunk NEM-et a hazugságra! Mondjunk NEM-et a szíveket mérgező megosztásokra, mindenféle gyűlöletkeltésre! Mondjunk NEM-et arra a hazugságra, mely rólunk szól, mely fáj nekünk és mérgezi a mi életünket is itt Szerbiában vagy a környező országokban és mondjunk határozott IGEN-t a karácsonyi örömre!

Tegyük fel magunknak a kérdést: ha ma megjelenne Isten angyala az életünkben, és meghívna bennünket Betlehembe imádni Isten Fiát, aki Mária Fia is, mit vinnénk neki ajándékba? A pásztorok elhozták neki munkájuk gyümölcsét: tejet, sajtot, gyapjút. A bölcsek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak neki.

Mi lenne az én ajándékom a Béke Fejedelmének, ahogyan a Szentírás nevezi nagyon találóan a megszületett Jézust? Mi lenne az én ajándékom az igazság forrásának, tudva azt, hogy Jézus útként, igazságként és életként nyilatkoztatta ki magát a világnak?

Lehet épp egy kimondott IGEN a karácsonyi örömre, lehet épp egy kimondott NEM a gyűlöletkeltésre lenne a legmegfelelőbb ajándék? Vonuljunk vissza néhány pillanatra nyugalomba, és próbáljuk a lelkünk mélyén megtalálni azt az ajándékot, melyet mi ma egyénileg, de közösségileg is leteszünk Betlehemben a megszületett Jézus lábaihoz!

Mindazoknak, akik ma a Gergely naptár szerint vagy valamivel később, a Juliánusz naptár szerint ünneplik a Karácsonyt, kellemes, kegyelemmel és örömmel teli ünnepeket kívánok.

Áldott Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Évet mindenkinek!

+ László érsek

 

Sredstva komunikacije razvijaju se sve više i više pa tako današnji čovek prima sve više i više informacija, bilo da su one korisne ili štetne za nas. Zasipaju nas podacima sa svih strana sva moguća sredstva komunikacije. Do nas dolaze svakojake vesti, bile one istinite, lažne, korisne, beskorisne, konstruktivne ili destruktivne. Zato, dragi brate ili sestro, pazi šta čitaš i pitaj sebe: da li je neka vest ili informacija korisna za tebe, da li je ona istinita, da li ti pomaže u ostvarenju tvojih životnih ciljeva; da li te čini boljim čovekom, ili uništava u tebi ono izvorno dobro koje je Bog ulio u nas na početku našega života. Jer kad se rađamo, svi smo mi dobri, vredni ljubavi, dragi i sposobni za ljubav, čak i ako smo skloni grehu. Ali, čim malo poodrastemo, bivamo povređeni, a i mi povređujemo druge, pogotovo kada ne postupamo po srcu, nego hladno racionalno, ili pak činimo to instinktivno, iz straha. Kad smo srećni, dobro nam je, slobodni smo, bez straha, mirni  – pozlaćujemo sobom svoju okolinu.

Šta želim reći ovim uvodom? Naše društvo danas je puno laži i prevara čega je izvor strah. Laži se šire svim kanalima i pokušavaju da naša srca učine tvrdim, nesrećnim i nemirnim. U Ukrajini je situacija još ozbiljnija. Koliko laži čujemo na sve strane; skoro je nemoguće dopreti do istine.

Braćo i sestre, laž i strah, uznemirenost i ozlojeđenost ne potiču od Boga. Zlo i laž potiču od onoga koji se usprotivio Božjoj volji i koji se pobunio protiv njegove vladavine ljubavi i radosti. Isus u jednom razgovoru sa farisejima i pismoznancima, ondašnjim verskim vođama, ovako im govori: „Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini  jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži” (Iv 8,44).

Ove Isusove reči ni danas nisu izgubile svoju validnost i istinitost.

Laž koja nam truje osobni život i društvo je namerna, iza nje stoji onaj, ili oni koji po svaku cenu žele da unište naše međuljudske odnose, koji po svaku cenu žele da zavade ljude dobre volje, da poremete naše živote, da nas potaknu na svađe i mržnju. U ovoj stvarnosti, u svetu krhke ljubavi, želimo ovih dana posebno obratiti pažnju na ovaploćenu Božansku ljubav i iz nje učiti kako je moguće i vredno paziti jedni na druge, poštovati i voleti jedni druge, te težiti mirnom suživotu.

Uputimo stoga, draga braćo i sestre, svoj pogled prema Vitlejemu i promatrajmo čudo kako je Bog postao čovekom. Približimo se tom čudu koje ne poznaje granice, u kojem nema zla, već ima samo jednostavna, čista ljubav bez interesa. Isusovo rođenje svedoči nam o Božjoj snazi i o tome da je prihvatanje ljubavi snaga koja povezuje Boga i čoveka, te je izvor mira. Oko Isusovih jaslica vidimo pastire koji su predstavljali najugroženiji sloj tadašnjeg društvenog staleža. Nalazimo i mudrace kao predstavnike dalekih naroda koji su bili stranci i nisu pripadali izabranom narodu Izrailja. Zatim tu su anđeli i arhanđeli, silna Božja nebeska vojska, koji se zajedno raduju daru kojeg je Bog dao ljudima u Isusu. Njihova pesma sve ispunjava. Priznajmo da  ta pesma greje čak i naša srca dok ovih dana pred nama oživljavaju događaji prvog Božića. Primimo stoga vitlejemsku radost i ljubav. Otvorimo se božanskoj ljubavi koja se izliva na nas i darujmo je svojim bližnjima i svom najbližem okruženju. Neka ovaj blagdan bude obnova, obnova u ljubavi, metanoja, kako su znali govoriti prvi hrišćani. Božanska ljubav, koja je u Isusu došla među nas, neka nas osnaži i ohrabri kako laž i zlo u svetu i među nama ne bi više trovali ljude, već nas primljena božanska ljubav sve ispunila radošću. Budimo zato hrabri i recimo NE lažima! Recimo NE otrovu podela i mržnje! Recimo NE lažima koje se pričaju o nama, koje nas bole i truju naše živote, i ovde u Srbiji, i u susednim zemljama, nego recimo odlučno DA božićnoj radosti!

Zapitajmo se: ako bi se danas pojavio anđeo Božji u našim životima i pozvao nas da idemo u Vitlejem da se poklonimo Sinu Božjemu, koji je ujedno i Sin Marijin, šta bismo mu poneli na dar? Pastiri su mu poneli plodove svoga rada: mleko, sir, vunu. Mudraci su ga darivali zlatom, tamjanom i smirnom.

Šta bi bio moj poklon Knezu mira, kako ga Sveto Pismo s pravom naziva, šta bi bio moj poklon izvoru istine, znajući da se Isus objavio svetu kao put, istina i život?

Možda bi izrečeno DA božićnoj radosti, a izrečeno NE podsticanju mržnje bio najprikladniji dar? Povucimo se stoga u mir i tišinu nekoliko trenutaka i pokušajmo u dubini svoje duše pronaći dostojan dar koji ćemo, pojedinačno i zajedno, prineti pod noge rođenom u Vitlejemu Isusu Hristu!

Svima vama, koji danas slavite Božić po Gregorijanskom kalendaru ili malo kasnije po Julijanskom, želim sretne blagdanske dane, pune milosti i radosti.

Čestit Božić i sretnu Novu Godinu želim svima Vama!

+ Ladislav, nadbiskup


Kinevezések és felmentések

2022. december 1-jei hatállyal a következő kinevezések és felmentések léptek hatályba:

Ft. Sóti Jánost ad experimentum kinevezem egy évre a szajáni plébánia valamint a bocsári egyházközösség miséző papjává.

Ft. Velencei Tamás plébánost felmentem a törökkanizsai, oroszlámosi és szanádi plébániák valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lekli gondozása alól és kinevezem ad experimentum egy évre Pancsova miséző papjává.

Ft. Erős Mihály plébánost felmentem az ürményházi és zichifalvy plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak lelki gondozása alól és kinevezem a törökkanizsai és oroszlámosi plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává.


Éjféli misék

A karácsonyi ún. éjféli misékkel kapcsolatban a következő rendeletet hozom:

– a mise legkésőbb 21 órakor kezdődjön,

– Karácsony napján, újév napján és vízkeresztkor a Szentszék rendelete alapján minden pap négy misét mondhat.


Felnőttek keresztelése és bérmálása

Továbbra is érvényben marad a Közlemények – 2017 decemberi számában megjelent 43/2017-es rendelet.


Feloldozás megadása az 1398. kánon esetére

A Szentatya „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében (12. pont) megadta a felhatalmazást minden gyóntató papnak, hogy elengedjék az abortuszért önmagától beálló kiközösítés 1398. kánon szerinti büntetését, és így feloldozást adhassanak. A Szentatyára hivatkozva felhívom lelkipásztoraink figyelmét, hogy az abortusz továbbra is súlyos bűn.

Ez az engedély visszavonásig érvényes.


Eljárás vegyesvallás és valláskülönbség esetén

A vegyesvallással és a valláskülönbséggel kapcsolatos eljárások ugyanazok továbbra is mint a Közlemények – 2016 decemberi számában megjelent 48/2016-os rendelet.


Fakultások meghosszabbítása

Az ET 905. kánonjának 2. §-a alapján engedélyezem, hogy hétköznapokon kettő, vasárnap és ünnepnapokon pedig három szentmisét mutassanak be a lelkipásztorok, megtartva a misestipendiumok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Ez a felhatalmazás 2023. december 31-ig érvényes. Minden ettől eltérő esetben személyes engedélyt kell kérni a megyéspüspöktől.


Statisztikai adatok

A szokásos statisztikai adatokat kérem, hogy 2023. február 15-ig küldjétek be a Püspöki Hivatalba. Az aktuális űrlap honlapunkról letölthető.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy az anyakönyvi másolatokat az eddigi előírásokkal összhangban az esperesi hivatalokon keresztül 2023. március 15-ig küldjétek be a Püspöki Hivatalba.


Zárszámadás

A zárszámadást és a költségvetést a 2023. április 1-én kezdődő gazdasági évre az egyháztanácsok évzáró/évkezdő ülésének jegyzőkönyvével együtt 2023. március 15-ig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba Lébhaft Máriának.


Gazdasági ügyek

Az egyházmegyei gazdasági tanács november 23-án megtartotta az ülését. Az érintetteket az egyházmegyei vagyonkezelő értesíti.


Bérmálások 2023

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a 2023-ban esedékes bérmálásokat legkésőbb 2023. január 15-ig jelezzék a Püspöki Hivatalban.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2022. december 22-től 2023. január 9-ig a püspöki iroda zárva van. Sürgős ügyekben az érsek a szokásos módon elérhető

+ László érsek SVD