Hitoktatók lelkinapja Szent Ferenc Kisnővéreivel

hitoktlelkinap15

Szent Ferenc Kisnővérei tartottak lelkinapot a Nagybecskereki Egyházmegye hitoktatói számára május 4-én. Az összejövetelt Márta nővér és Rita nővér vezették, akik színes lelki programmal készültek.

A rövid ismerkedést követően a jelenlévőket két csoportra osztották. A délelőtti előadások a napi evangélium feldolgozására épültek. A püspöki lak nagytermében Márta nővérrel a hivatásról és hívásról beszélgettek. A kisebb teremben Rita nővér irányításával imádkoztak és az istenképekről beszélgettek.

Az ebédet követően kötetlenebb hangulatú foglalkozás volt: a hitoktatók hangszerekkel és hangszernek tűnő vagy használható tárgyakkal igyekeztek zenélni, s maguk is gyermekké válni.

A folytatásban hitoktatói módszereikről, munkakörülményeikről és a közösségük nehézségeiről/örömeiről beszélgettek. A sokszínű Bánát hitoktatói szinte településenként más-más kihívással szembesülnek. Az elvándorlás, a hívek, s velük együtt a hittanosok számának csökkenése az egész egyházmegyére jellemző. Dél-Bánátban a magyar nyelv ismeretének hiánya, a kétnyelvűség miatti állandó egyensúlyozás, a katolikusok szórványjellege a legnagyobb kihívás. Észak-Bánátban a katolikusok magyar anyanyelvűek, de itt is nagy kihívás a gyerekek létszámának a csökkenése, az osztályok összevonása vagy megszűnése. Azzal, hogy majd két évtizede bevezettük az iskolai hitoktatást, reméltük, hogy beengedjük iskoláinkba az Istent. Sajnos, még mindig akadnak olyan közösségek, ahol a hitoktatók napi jelleggel vívják szélmalomharcukat, és várják, hogy az iskola tanári karának teljes jogú tagjaiként fogadják el őket.

A napot a székesegyházban zárták. Részt vettek a májusi litánián, az azt követő szentségimádáson és szentmisén. A misét Masa Tamás atya mutatta be mons. Gyuris László székesegyházi plébánossal, pasztorális helynökkel, Mészáros Attila állandó diakónus szolgálatával. Palatinus Alen diakónus látta el a zenei szolgálatot, a foglalkozásokat vezető nővérek olvasták a szentmise olvasmányait és a hívek könyörgését, míg a többi hittantanár énekével és imáival dicsőítette az Urat.