Az új székesegyházi plébános köszöntése

tamasatyabecskerek5

Masa Tamás atya személyében új plébánost kaptak a nagybecskereki hívek, akit Kovács Oszkár, az egyháztanács elnöke köszöntött június 13-án. Az új székesegyházi plébános nem ismeretlen a hívek számára. Msgr. Huszvár László  püspök a székesegyházban  szentelte pappá 2003. december 8-án, s első szolgálati helye is Nagybecskerek volt, ahová 2015-ben ismét visszatért. Mindkét alkalommal segédlelkészként tevékenykedett. Szinte az egész egyházmegye területén szolgált – Sándoregyházán, Pancsován, Ópáván, Torontálvásárhelyen, Óborcsán, Zichyfalván, Ürményházán, Padén, Tiszaszentmiklóson, Szajánban és a hozzájuk tartozó fíliákon. Dr. Német László SVD megyéspüspök tavaly nevezte ki Torda és Törzsudvarnok plébánosává, amely közösségeknek és a hozzájuk tartozó leányegyházaknak továbbra is lelkipásztora marad, emellett Perlaszváros és Rezsőháza plébániai kormányzójaként is tevékenykedik.

Tamás atya a szentmise végén reményét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány után lassan visszatérhetünk a normális kerékvágásba, s a plébániai pasztorális élet is folytatódhat bibliaórákkal, imaalkalmakkal és Isten dicsőségére végzett tevékenységekkel.