Pozdravljamo novog katedralnog župnika – Zrenjaninska Biskupija

Pozdravljamo novog katedralnog župnika

Vlč. Masa Tamás preuzeo je 13. juna službu novog katedralnog župnika.

Oca Tamása ovdašnji vernici dobro poznaju, biskup Huzsvár László ga je zaredio za sveštenika u katedrali 8. decembra 2003., a prvo mesto službe bio mu je Zrenjanin, gde se ponovo vratio 2015. godine. U oba navrata je služio kao pomoćnik župnika. Služio je u mnogim mestima, gotovo u celoj biskupiji.

Biskup dr Ladislav Nemet SVD ga je prošle godine imenovao za župnika u Tordi i Banatskom Dvoru gde će i nadalje obavljati službu.

Novi katedralni župnik je izrazio nadu da će se sa smirivanjem epidemiloške situacije vratiti život u stari kolosek, a pastoralni život u župi se može nastaviti biblijskim poukama, molitvenim prilikama i aktivnostima u slavu Božju.