Áldjátok, az Úrnak minden művei az Urat!

puspok10ev44

Nagybecskereken hálaadó szentmise keretében emlékeztek meg DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD püspökké szentelésének tízéves jubileumáról. A főpásztor együtt misézett a szomszédos Temesvári Egyházmegye kinevezett püspökével PÁL JÓZSEF CSABÁval és elődjével, MARTIN ROOSszal, valamint a Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztoraival és két indonéziai rendtársával.

A püspök atya homíliájában – amelyet itt olvashatnak – összegezte a tíz év kegyelmeit és nehézségeit, amelyet Bánát főpásztoraként élt meg.

A felajánlási ajándékokat a nagybecskereki édesanyák adták át a főpásztornak, akit Olajos Teodor második osztályos tanuló verssel köszöntött, míg az óvodások és alsós hittanosok egy-egy szolgálati évet jelképező színes rózsákkal gratuláltak.

MONS. GYURIS LÁSZLÓ püspöki helynök, székesegyházi plébános felolvasta a Nemzetközi Ministránsszövetség alelnöke, DR. CSISZÁR KLÁRA alelnök és az elnökség tagjainak levelét, amelyet itt olvashatnak.

A Nagybecskereki Egyházmegye papsága és hívei nevében MONS. FISER JÁNOS általános helynök köszöntötte a főpásztort és méltatta tízéves szolgálatának gyümölcseit.