2021 JÚNIUS


Aranymise

Excellenciás Roos Márton ny. temesvári püspök 2021. július 3-án ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Szeretettel gondolunk rá, imáinkban hordozzuk és Isten áldását kívánjuk életére! Az ünnepi szentmisén személyesen fogok részt venni, ezzel is kifejezve Márton püspök úr iránt érzett hálámat, hogy betegségem alatt vezette egyházmegyénket.


Kinevezések

2021. június 1-jével mons. Gyuris László pancsovai plébánost – akinek püspöki helynöki kinevezése a zsinat befejezésével megszűnt – a következő öt évre kinevezem a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynökévé.

A májusi Közleményekben 13/2021 számmal megjelent, ft. Koncz Tibor esperesplébánosra vonatkozó rendelkezésemet megváltoztattam, és visszaállítottam az előző állapotot. Egyúttal eddigi feladatainak megtartásával kinevezem Szaján plébánosává 2021. július 1-től.

Ugyanezzel a dátummal ft. Bővíz Lászlót, a Misericordia Idősek Otthonának igazgatóját felmentem a szajáni plébánia miséző papi feladatai alól.

2021. július 1-i dátummal ft. Lukács Arnold Szabadkai Egyházmegyés papot kinevezem a székesegyházi plébánia segédlelkészévé, aki feladatairól Masa Tamás székesegyházi plébánossal kell, hogy egyeztessen.

2021. július 1-től kinevezett konzultorok végleges névsora:

Mons. Gyuris László általános helynök

Ft. Bővíz László irodaigazgató

Ft. Csipak Csaba

Kalapiš Stojan SDB

Ft. Szemerédi Pál

A Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője a következő dispozícióról tájékoztatott, amely a 2021/22-es tanévtől érvényes:

Szabó M. Cecília SSND a debreceni közösséghez fog tartozni.

Nyúl M. Fidelis SSND a makói közösség tagja lesz.

A Don Bosco Szaléziak tartományfőnöke tájékoztatott, hogy 2021. augusztus 1-től Rafo Pinosa SDB a muzslyai közösség tagja lesz, mint segédlelkész.


Hitoktatók kinevezései a 2021/22-es iskolaévben

A hitoktatói munka hatékonyabbá tétele érdekében a 2021/22-es iskolaévben a következő beosztás szerint zajlik az iskolai hitoktatás egyházmegyénk területén:

Barna Horváth Anna Dositej Obradović Á.I. Zichyfalva-Ürményháza-Margita; Vuk Karadžić Á.I. Kanak

Burány Margit Jovan Jovanović Zmaj Á.I. Törökkanizsa-Oroszlámos-Majdány

Csipak Csaba Sava Munćan Á.I. Körtéd; Đorđe Maletić Á.I. Karasjeszenő-Udvarszállás; Dositej Obradović Á.I. Fehértemplom; Gimnázium Fehértemplom

Fehér Roland Stevan Aleksić Á.I. Módos; Braće Stefanović Á.I. Nezsény; Žarko Zrenjanin Á.I. Bóka

Fleisz Attila Miloje Čiplić Á.I. Törökbecse

Gabona Ferenc Szervó Mihály Á.I. Muzslya

Janjić Kristina Testvériség-Egység Á.I. Erzsébetlak; Szervó Mihály Á.I. Muzslya; Dr. Aleksandar Sabovljev Á.I. Écska; J.J. Zmaj Á.I. Nagybecskerek; Dositej Obradović Á.I. Ópáva

Juhász Irén Nagybecskereken: Technikai Iskola; Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Középiskola; Uroš Predić Középiskola; Mezőgazdasági Középiskola; Május 9. Ált. és Középiskola; Tordán: Adi Endre Á.I.; Udvarnokon: Đura Jakšić

Kátity Enikő Móra Károly Á.I. Szaján; Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós-Hódegyháza; Szervó Mihály Á.I. Padé

Koncz Tibor Gligorije Popov Á.I. Kisorosz; Nagykikindán: Fejős Klára Á.I.; Technikai Iskola; Közgazdasági Középiskola; Miloš Crnjanski Szakközépiskola

Mészáros Attila Jovan Popović Á.I. Csóka; Vegyészeti és Élelmiszeri Középiskola Csóka; Dositej Obradović Gimnázium és Szakközépiskola Törökkanizsa

Micsik Béla Testvériség-Egység Á.I. Töröktopolya; Đorđe Joanović Á.I. Beodra; Petőfi Sándor Á.I. Magyarcsernye-Tóba

Palatinus Alen Paja Jovanović Á.I. Versec; Vuk Karadžić Á.I. Versec; Branko Radičević Á.I. Uljma-Temesvajkóc

Szatmári Mihály Žarko Zrenjanin Á.I. Székelykeve

Szemerédi Pál Moša Pijade Á.I. Sándoregyháza

Tapolcsányi Emánuel Nagybecskereken: Egészségügyi Középiskola; Nagybecskereki Gimnázium; Miloš Crnjanski Á.I. Szerbittabé-Tamásfalva

Varga Ernő; Szervó Mihály Á.I. Muzslya; Sonja Marinković Á.I. Nagybecskerek-Lukácsfalva-Szentmihály; Jovan Trajković Közgazdasági-Kereskedelmi Középiskola; Josif Marinković Középfokú Zeneiskola; Moša Pijade Á.I. Torontálvásárhely


Bérmálás

A 2021. szeptember 12-re hirdetett bérmálás Óborcsán elmarad.


Zarándoklat a NEK záró szentmiséjére

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra egyházmegyei szintű zarándoklatot szervezünk szeptember 11. és 12. között. A zarándoklatról részletes információkkal a helyi plébánosok, illetve Halmai Tibor, a zarándoklat felelőse szolgál.


Hitoktatók találkozója

A hitoktatók találkozója 2021. augusztus 28-án (szombat) 10 órakor lesz. A találkozón való részvétel minden hitoktató számára kötelező!


Szabadságok

Amint azt már jeleztem, kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket legkésőbb 2021. június 28-án, az olajszentelési szentmise előtt adják át a Püspöki Hivatalba. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt kész a szabadságon levőt helyettesíteni.

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is!


Püspöki Hivatal nyári szabadsága

A Püspöki Hivatal nyári szabadsága 2021. július 12-től augusztus 2-ig tart.


+ László SVD