2021 DECEMBER


Karácsonyi üzenet

Elrendelem, hogy a karácsonyi köszöntőt az egyházmegye minden templomában az ünnepi karácsonyi szentmisén olvassák fel.

Kedves mindannyian!

Év vége felé vissza szoktunk tekinteni az elmúlt esztendőre, és egyszer felidézzük a jó dolgokat, elgondolkodunk azoknak pozitív hatásán és azon, hogy mit tanultunk belőle az életre vonatkozóan. Én az elmúlt évnek pozitív eseményeket gyűjtő mérlegserpenyőjéből két nagy eseményt szeretnék megemlíteni: az egyházmegyei zsinatunk befejező napjait és Paul Richard Gallagher érsek látogatását Nagybecskereken.

A befejező zsinati napok összehozták négy év munkájának az eredményét és a zsinati atyák/anyák találkozóját a székesegyházunkban. Számomra egy felejthetetlen élmény volt püspökségünk központi templomában együtt imádkozni, együtt megtárgyalni a zsinati dokumentumainkat, együtt dolgozni a helyi egyházunk jövőjén. Nagyon boldog voltam és elégedett, hogy egy folyamat, a zsinati folyamat, második nagy állomását is sikerült szerencsésen, egészségesen befejeznünk. Most a harmadik részen, a zsinati határozatok és javaslatok megvalósításán fogunk dolgozni. Már felvettem a kapcsolatot nyugati jótevőinkkel, hogy támogassák a következő öt év pasztorális programját, amire ők jólelkűen igent mondtak.

A zsinati napok befejező istentiszteletén majdnem húsz püspök és érsek vett részt, és Erdő Péter Budapest-esztergomi érsek, prímás személyében egy bíboros is. Ez is mutatja, hogy a mi kis egyházmegyénk élvezi a világegyház szeretetét, figyelmét, tudnak rólunk és szeretnek minket. És ez nagyon fontos. Mi egy világegyház része vagyunk, minket nem rövidtávú, két vagy négyéves ciklusok vezérelnek, hanem az élő Isten tanítása köt bennünket össze, kulturális, vagy nyelvi határokon túl is. A megtestesült Isten Fiának szeretete és Evangéliuma pedig bennünket is arra buzdít nap mint nap, hogy mi is gazdagítsuk a világegyház nagy közösségét és szeretettel legyünk minden tőlünk távol levő egyházmegye iránt.

A másik fontos esemény msgr. Jung Tamás egykori nagybecskereki plébános címzetes püspöki kinevezésének 50. évfordulója volt, amelyet dátum szerint 2021. december 22-én ünneplünk, de egy különleges vendég szerbiai látogatása miatt egy hónappal előre hoztuk. Mind ahogy ezt sokan tudjátok, november 20-án meglátogatott bennünket Nagybecskereken Paul Richard Gallagher érsek, a Szentatya külügyminisztere. Egy hosszabb beszélgetés után, amelyet a szerbiai katolikus püspökökkel folytatott, egy gyönyörű misét vezetett a székesegyházunkban. Az ő jelenléte még jobban kihangsúlyozta azt, amit zsinati napok befejezése is hangsúlyozott: a Szentatya számára is fontosak vagyunk, ő számontart bennünket személyes, közeli munkatársai által is! Gallagher érsek ugyanis a harmadik számú ember a Vatikánban.

Ha visszatekintünk erre az évre, látjuk azonban a sok szép tapasztalat és élmény mellett a rossz tapasztalatokat is. Ez mindenképpen vonatkozik a COVID-19 járvány jelenlétére az életünkben. Sok kellemetlenséget okozott nekünk ez a betegség, sok emberéletet keserített meg, sok embert ragadott magával idő előtt az örökkévalóságban. Sokan szenvednek miatta, mert megváltozott megszokott életünk, nem lehet olyan szabadon élni, mint ezt megszoktuk, le kell mondanunk néha egyes személyi szabadságunkról és úgy érezzük korlátozzák az életünket. A társadalmunkban szakadások és feszültségek keletkeztek annak a kérdésnek kapcsán is, hogy kell-e felvenni a vakcinát? Sajnálatos módon látjuk, hogy ebben a kérdésben nem tudunk megegyezni, nem tudunk bízni az orvosokban és a szakemberekben, hanem saját magunk urai akarunk lenni. Különösen a volt kommunista országokban és azok lakosai körében jellemző, hogy elutasítjuk az oltást. Mára tudjuk, hogy az oltás segít a betegség globális leküzdésében, akkor is, ha nem teljességben és nem 100 %-ban véd meg a betegségtől.

Az oltás – keresztény szemmel nézve – a testvéri szeretet egyik látható jele. A szabályok betartása egy másik látható jele annak, hogy komolyan vesszük felebarátaink egészségét és integritását.

Érzelmeinkkel, elégedettlenségeinkkel, mások okolásának dühével, de hálánkkal, szeretetünkkel és reményünkkel a szívünkben mindannyian menjünk Betlehembe, hogy üdvözöljük a betlehemi Kisdedet, aki, mind minden évben, az idén is eljön hozzánk azért, hogy biztosítson bennünket arról, hogy a béke megteremtése, a szeretet gyakorlata nem külső feltételektől függ, hanem az mindig a mi szabad és felelősségteljes döntésünk. Isten szeretete sohasem hagy minket egyedül hanem folyton támogatni akar, erősíteni akar bennünket a szeretetben, el akarja venni haragunkat, tudatlanságunkat. Jézus születése azt jelenti, hogy legyen kovid vagy kovid nélküli idő, Isten mindig velünk van, hisz eljött hozzánk az első karácsonykor. Nem nagy csatározások, dübörgés, hőbörgés közepedte, fenyegetve vagy büntetve bennünket, hanem egy tehetetlen kisgyermek személyében, gyengéden beleszületett ebbe a világba. Egy gyermekké lett, aki áld, aki örömet hoz, aki békét sugároz és reményt jelent.

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a remény töltsön el minket az elkövetkező esztendőben, hogy semmilyen kovid vagy más nehézség ne tudjon eltávolítani bennünket Isten és az emberek gyengéd szeretetétől.

Draga braćo i sestre!

Pred kraj godine skloni smo se osvrnuti na prošlu godinu, pogledati, kako je ona izgledala. Kada se prisetimo dobrih stvari, onda razmišljamo o njihovom pozitivnom uticaju i onome što smo od njih naučili za život. Spomenuo bih dva velika pozitivna događaja iz ovogodišnjih iskustava: završne dane naše biskupijske sinode i posjet nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera.

Završni sinodski dani, koji su okupili sve sinodske očeve i majke u našoj katedrali, predstavili su nam sve rezultate našeg četvorogodišnjeg rada. Za mene je bilo nezaboravno iskustvo moliti se zajedno u našoj katedrali, zajedno raspravljati o našim sinodskim dokumentima, zajedno raditi na budućnosti naše mesne crkve. Bio sam jako sretan i zadovoljan što smo uspjeli zdravi završiti drugu veliku fazu sinodskog procesa. Sada ćemo raditi na trećem delu, na sprovedbi odluka i predloga Sinode. Već sam kontaktirao naše zapadne dobročinitelje da podrže pastoralni program za sljedećih pet godina, na što su oni svesrdno odgovorili sa da.

Na završnom bogoslužju sinode sudelovalo je gotovo dvadeset biskupa i nadbiskupa, i kardinal Péter Erdő, nadbiskup Budimpešte-Esztergoma, primas Mađarske. To također pokazuje da naša mala biskupija uživa ljubav i pažnju svetske crkve, znaju za nas i vole nas. Mi smo deo svjetske crkve, nismo vođeni kratkotrajnim, dvo- ili četverogodišnjim izbornim ciklusima, već smo povezani verom u Boga živoga, iznad kulturnih ili jezičnih granica. A ljubav i evanđelje utelovljenog Sina Božjega također nas svakodnevno nadahnjuju da obogaćujemo veliku zajednicu svjetske crkve i da imamo ljubav prema svim biskupijama koji su daleko od nas.

Drugi važan događaj bila je 50. godišnjica imenovanja Tamása Junga, apostolskog adminis-tratora Banata, koja se slavi 22. decembra 2021., ali je proslavljena mesec dana ranije zbog posete jednog posebnog gosta Srbiji. Kao što mnogi od vas znaju, nadbiskup Paul Richard Gallagher, ministar spoljnih poslova Svetog Oca, bio je 20. novembra u Zrenjaninu. Nakon podužeg razgovora sa katoličkim biskupima u Srbiji, održao je svečanu misu u našoj katedrali. Njegova prisutnost dodatno je naglasila ono što je bitno za nas: mi  smo važni za Svetoga Oca, on nas želi podržati i po svojim bliskim saradnicima! Nadbiskup Gallagher je čovjek broj tri u Vatikanu.

Gledajući unatrag na ovu godinu, vidimo ne samo mnoga dobra iskustva nego i ona loša. To se definitivno odnosi i na prisutnost epidemije COVID-19 u našem životu. Ova nam je bolest nanijela mnogo nelagoda, zagorčala je mnoge živote, pa čak i odnela neke od njih prevremeno u večnost. Mnogi pate jer je Covid promenio naše živote, ne možemo živeti tako slobodno kao pre, ponekad se moramo odreći neke svoje lične slobode, postali smo ograničeni u svom životu. Došlo je do raskola i napetosti u našem društvu oko pitanja treba li primiti vakcinu ili ne? Nažalost, vidimo da se po tom pitanju ne možemo složiti, ne vjerujemo lečnicima i stručnjacima, želimo biti za svaku cenu gospodari našega života. Posebno je primetljivo odbijanje vakcine u bivšim komunističkim zemljama. Danas već znamo da vakcina pomaže u borbi protiv bolesti na globalnoj razini, čak i ako ne štiti potpuno od zaraze.

Vakcinacija je, u kršćanskom pogledu, vidljivi znak ljubavi prema bližnjima. Poštovanje pravila, kao na primer nošenje maski, još je jedan vidljiv znak da ozbiljno shvaćamo zdravlje i integritet naših bližnjih.

Sa svojim emocijama, kao što su nezadovoljstvo, ali isto tako i sa zahvalnošću, ljubavlju i nadom, pođimo svi u Betlehem da pozdravimo Betlehemsko dete, koji nam i ove godine dolazi u susret. On nas želi ubediti da vršenje dela ljubavi ne ovisi o vanjskim uvjetima, već je to uvek naša slobodna i odgovorna odluka, koja izvire iz srca. Ljubav nas Božja nikada ne ostavlja same, već nas želi neprestano podržavati, jačati, želi oduzeti našu ljutnju, naše neznanje. Isusovo rođenje znači da bez obzira da li živimo u vremenu pandemije Covid-a ili ne, Bog je uvek s nama. On je došao k nama na prvi Božić. Nije došao k nama usred velike galame, dočekan trubama, kao što to mi znamo uradi kod svečanih trenutaka, već se pojavio u liku bespomoćnog mališana. Postao je dete koje blagoslivlja, koje donosi radost, koje zrači mirom i nadom.

Želim svima nama da nas ta nada ispuni i u narednoj godini, i da nas ni Covid, ni druga nevolja ne udalji od Božje ljubavi i ljubavi prema bližnjimu.


Kinevezések és felmentések

2021. december 1-jei hatállyal a következő kinevezések és felmentések léptek hatályba:

Ft. Bogdán József plébánost felmentettem az opávai és torontálvásárhelyi  plébániák és a hozzájuk tartozó fíliák lelkipásztori feladatai alól. Egyúttal kineveztem az oroszlámosi és feketetói plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak miséző papjává.

Ft. Bővíz László irodaigazgatót eddigi feladatai megtartásai mellett kineveztem a kanizsamonostori leányegyház miséző papjává.

Ft. Hajdú Sándor plébánost felmentettem a szanádi plébánia lelkigondozása alól és kineveztem a padéi, hódegyházi és tiszaszentmiklósi plébániák miséző papjává.

Ft. Velencei Tamás miséző lelkészt felmentem a tárcsói plébánia lelkigondozása alól és kinevezem a törökkanizsai, oroszlámosi és szanádi plébániák valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosává.


Éjféli misék

A karácsonyi ún. éjféli misékkel kapcsolatban a következő rendeletet hozom:

  • a mise legkésőbb 21 órakor kezdődjön,
  • mise előtt ne legyen semmilyen program (pásztorjáték, koncert, szavalat, stb.),
  • a szentmiséken a szájmaszk és a kézfertőtlenítő szer használata továbbra is kötelező
  • Karácsony napján, újév napján és vízkeresztkor a Szentszék rendelete alapján minden pap négy misét mondhat.

Felnőttek keresztelése és bérmálása

Továbbra is érvényben marad a Közlemények – 2017 decemberi számában megjelent 43/2017-es rendelet.


Feloldozás megadása az 1398. kánon esetére

A Szentatya „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében (12. pont) megadta a felhatalmazást minden gyóntató papnak, hogy elengedjék az abortuszért önmagától beálló kiközösítés 1398. kánon szerinti büntetését, és így feloldozást adhassanak. A Szentatyára hivatkozva felhívom lelkipásztoraink figyelmét, hogy az abortusz továbbra is súlyos bűn.

Ez az engedély visszavonásig érvényes.


Eljárás vegyesvallás és valláskülönbség esetén

A vegyesvallással és a valláskülönbséggel kapcsolatos eljárások ugyanazok továbbra is mint a Közlemények – 2016 decemberi számában megjelent 48/2016-os rendelet.


Jegyesvizsgálat

Amint arról az őszi koronák alatt értesültetek, 2022. január 1-től új jegyesvizsgálati űrlapot (Examen sponsorum) vezettünk be. Az űrlap letölthető a szokott módon a honlapunkról.


Fakultások meghosszabbítása

Az ET 905. kánonjának 2. §-a alapján engedélyezem, hogy hétköznapokon kettő, vasárnap és ünnepnapokon pedig három szentmisét mutassanak be a lelkipásztorok, megtartva a misestipendiumok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Ez a felhatalmazás 2022. december 31-ig érvényes. Minden ettől eltérő esetben személyes engedélyt kell kérni a megyéspüspöktől.


Statisztikai adatok

A szokásos statisztikai adatokat kérem, hogy 2022. február 15-ig küldjétek be a Püspöki Hivatalba. Az aktuális űrlap honlapunkról letölthető.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy az anyakönyvi másolatokat az eddigi előírásokkal összhangban az esperesi hivatalokon keresztül 2022. március 15-ig küldjétek be a Püspöki Hivatalba.


Zárszámadás

A zárszámadást és a költségvetést a 2022. április 1-én kezdődő gazdasági évre az egyháztanácsok évzáró/évkezdő ülésének jegyzőkönyvével együtt 2022. március 15-ig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba Lébhaft Máriának.


Gazdasági ügyek

Az egyházmegyei gazdasági tanács november 17-én megtartotta az ülését. Az érintetteket az egyházmegyei vagyonkezelő értesíti.

Történelmi jelentőségű döntés a nagybecskererki egyháztanács gyűlésén:

2021 november 5.-én Szent Imre herceg ünnepének estéjén a nagybecskereki plébánia egyháztanácsa rendkivüli összejövetelt tarott Msgr. Dr. Német László, nagybecskereki püspök atya vezetésével. A találkozón döntés született arról, hogy a valamikori piarista temlomot (itt a városban közismert nevén Gimnázium-templom), a püspök atya indítványára egyházmegyei könyvtárrá alakítjuk át. A szóban forgó templom már évtizedek óta csak ritkán van használva, évente egy szentmisét mutatnak be Szent István ünnepén. A kihasználatlanság miatt a templom állaga romlik. A döntés értelmében a Nagybecskereki Egyházmegye kívül-belül felújíttatja a templomot, megóvva a további romlástól. A javaslatot az egyhátanács elfogadta, és a püspök atya elmondása szerint a jövő évben megkezdődnek a felújítási és átalakítási munkálatok. Nagybecskerek központja így egy rendezett és hasznos objektumot kap majd.


Bérmálások 2022

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a 2022-ben esedékes bérmálásokat legkésőbb 2021. december 15-ig jelezzék a Püspöki Hivatalban.


Templomlátogatók számlálása

Elrendelem, hogy 2022-ben is végezzétek el a templomlátogatók számlálását a következő időpontokban:

2022. április 3.: az összes templomlátogatók számlálása,
2022. augusztus 7.: férfiak és nők külön-külön számlálása,
2022. december 11.: korosztály szerinti számlálás (gyermekek, fiatalok, középkorúak, idősek).

Az adatokat a számlálás utáni héten be kell küldeni a Püspöki Hatóságnak.


Papok lelkigyakorlata

Egyázmegyénk papjai számára lelkigyakorlatot szervezünk 2022. február 22 és február 25 között Nagykikindán a Misericordia idősek otthona újonnan elkészült épületében. A lelkigyakorlat vezetője Mons. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök lesz.

Felhívom figyelmeteket, hogy az ET háromévente kötelező lelkigyakorlatot ír elő minden pap számára.


Papok továbbképzése

Az egyházmegyénk papjai számára továbbképzést szervezünk, amelyért Ft. Gyuris László általános helynök és Ft. Erős Mihály délbánáti esperes plébánosok a felelősek. A találkozó helyszínére Nagybecskereken, Pancsován valamint Versecen fog sor kerülni. Az első találkozó 2022. január 19-én lesz Nagybecskereken 10.30 kezdettel, melynek témája kötetlen beszélgetés a továbbképzésról. A találkozó 12.00-kor ebéddel zárul.


Emlékeztető – fotó vetélkedő felsős és középiskolás hittanosok számára

Emlékeztetjük a hitoktatókat, hogy a felsős és középiskolás hittanosok számára meghirdetett fotópályázat beadási határideje 2021. december 23-a. A fotópályázattal kapcsolatos tudnivalókat a hitoktatók a hitoktató levelező listán  október 5-én megkapták.


Imahét a Krisztushívők egységéért

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2) a témája a 2022. január 16-a és 23-a között zajló ökumenikus imahétnek a Krisztushívők egységéért. A vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2020. december 27-én, 13 órától 2022. január 10-én, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. Sürgős ügyekben a püspök a szokásos módon elérhető.


+ László SVD