2019. DECEMBER


Karácsonyi üzenet

Elrendelem, hogy a karácsonyi köszöntőt az egyházmegye minden templomában az az ünnepi karácsonyi szentmisén olvassák fel.

Krisztusban kedves testvéreim!

Pár nappal ezelőtt Ferenc pápa ellátogatott Greccióba, egy kis településre Közép-Olaszországban, ahol Szent Ferenc felállította az első betlehemi jászolt. A nagy szent 1223-ban ebben a barlangban akarta megélni Jézus születésének titkát, azt, hogy Isten Fia emberi testet öltött és közénk jött egy istállóban.

Szent Ferenc e cselekedete innét kezdett terjedni lassan, de biztosan, olyan lendülettel, hogy ma már világszerte ismertté vált a betlehemi jászol építése.

Grecciói látogatása alatt Ferenc pápa aláírt egy levelet Admirabilis signum – Csodálatos jel címmel, amelyben a betlehemi jászol felállításának gyakorlatáról, jelentőségéről, fontosságáról beszél. A levelet olvasva újból felébrednek bennem a gyermekkori emlékeim.

Gondoljunk csak vissza gyermekkorunkra! Mindenki a sajátjára. Emlékszem, hogy számomra a karácsonyi ünnepek egyik legfontosabb része pont a betlehemi jászol előtt eltöltött idő volt: a templomunkban fel volt állítva egy barlang, gyönyörű háttérdíszlettel, a barlangban pedig jászolban, szalmán feküdt a kis Jézus. Mi, gyerekek csodáltuk a domboldalra épült Betlehem falucskát, a dombról lefolyó kis patakocskát, de még jobban a barlangban látható gyermeket és a mellette levő állatokat. És természetesen az angyalokat, akik a sötét éj szikrázó csillagjai között dicsőítették Istent a mennyben és békét hirdettek az embereknek a földön.

Felnőttként is megmarad az emberben a csodálat, a kíváncsiság, a szinte gyermeki vágy, hogy templomainkban megtekintsük a betlehemi jászolt. Sokféleképpen lehet ilyenkor ott állni: elcsendesedve, egyszerűen némán, hagyva, hogy szemeink, különösen a lelki szemeink, megteljenek ezzel a látvánnyal. Ha pedig gondolataink elkezdenek ébredezni, ráeszmélünk, hogy micsoda titok előtt állunk: a hatalmas és láthatatlan Isten, aki nagyobb mindentől, amit el tudunk képzelni, kis gyermekként jelent meg közöttünk. Szülei gondoskodásától függött, átadta magát nekik, vállalta a mi életünket, az emberi életet.

A betlehemi Jézus születése Isten határtalan szeretetének jele és bizonysága. Jézuson keresztül, emberi módon, emberi szavakkal és tettekkel akarta nekünk megmutatni, hogy milyen is ő, milyen hatalmas az irgalma és szeretete irántunk.

A betlehemi jászol körül jelen van az egész teremtett világ. Ott van a jászol mellett Jézus édesanyja, Mária. A nép leánya, aki hitt Gábriel angyalnak. Alig van szebb kép vagy jelenet, mint látni egy anyát újszülött gyermekével. József, Mária jegyese pedig ott áll, csodálattal tekint rájuk, készen arra, hogy figyelmes szeretettel védje és támogassa őket.

A pásztorok: a lenézett emberek, a szegények képviselői, akiket Isten különösen szeret, hisz csak őket hívta meg az angyalok által, hogy elsőként lássák a gyermek Jézust. Ott voltak az állatok, amelyek melegen tartották a kis istállót és ezzel dicsőítették a megszületett Megváltót. A gyönyörű csillagos ég… Minden és mindenki Jézusra nézett csodálattal és hálával.

Az Úr adja meg nekünk, hogy megtapasztaljuk az Ő „kimondhatatlanul nagy szeretetét” ebben a karácsonyi időben! Engedjük meg, hogy az ő gyengédsége árasszon el minket!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új esztendőt!

+ Dr. Német László SVD
Nagybecskereki püspök

Draga braćo i sestre u Kristu,

pre nekoliko dana papa Franjo posetio je Greccio, malo selo u središnjoj Italiji, gde je sveti Franjo napravio prve betlehemske jaslice. Ovaj veliki svetac 1223. godine hteo je u toj špilji iskusiti tajnu Isusova rođenja, to da je Sin Božji uzeo ljudsko telo i došao k nama u štali.

Ovo delo svetog Franje počelo se odavde širiti polako ali sigurno s takvim zamahom da je pravljenje Betlehemskih jasli danas poznato širom sveta.

Tokom posete seocetu Greccio-u, papa Franjo potpisao je pismo pod naslovom Admirabilis Signum – Čudesni znak, u kojem govori o praksi, značaju i važnosti postavljanja Betlehemskih jasli. Dok čitam to pismo, ponovno mi se bude sećanja iz detinjstva.

Pomislimo samo na naše detinjstvo! Svako na svoje. Sećam se da je za mene jedan od najvažnijih događaja božićnih blagdana bilo upravo vreme provedeno ispred Betlehemskih jaslica. U našoj crkvi je bila napravljena špilja s predivnom pozadinom, a u špilji jaslice, gde je mali Isus ležao na slami. Mi, deca, divili smo se Betlehemskom selu koje je bilo izgrađeno na padini, uz mali potok koji je tekao niz brdo, ali još više detetu u pećini i životinjama pokraj njega. I, naravno, anđelima koji su slavili Boga na nebesima, okruženi blistavim zvezdama u mračnoj noći, i naveštali mir ljudima na zemlji.

I kad postane odrasla osoba, u čoveku i dalje ostaje divljenje, znatiželja i gotovo detinjasta želja da vidi betlehemske jaslice u našim crkvama. Mnogo je načina da se onde stoji: šutljivo, jednostavno u tišini, puštajući da se naše oči, posebno naše duhovne oči, ispune ovim prizorom. I, ako nam se misli počnu razbuđivati, shvatiti ćemo ispred koje velike tajne stojimo: veliki i nevidljivi Bog, veći od svega što možemo zamisliti, pojavio se među nama kao malo dete. Zavisio je o brizi svojih roditelja, predao im se, prihvatio je naš život, ljudski život.

Rođenje Isusa u Betlehemu znak je i svedočanstvo neizmerne ljubavi Božje. Hteo nam je kroz Isusa, na ljudski način, ljudskim rečima i delima, pokazati kakav je On uistinu, koliko je veliko njegovo milosrđe i ljubav prema nama.

Oko Betlehemskih jasala stoji čitav stvoreni svet. Tu je pored jasala Isusova majka Marija. Kći naroda koja je verovala anđelu Gabrijelu. Teško da postoji lepša slika ili prizor nego videti majku sa svojim novorođenim detetom. Josip, Marijin zaručnik, stoji tamo i divi im se, spreman da ih zaštititi i podrži ih pažljivom ljubavlju.

Pastiri: prezreni od ljudi, predstavnici siromašnih, koje Bog posebno voli, jer je po anđelima samo njih pozvao da prvi vide dete Isusa. Bilo je tu i životinja koje su svojim telesima održavale toplotu štalice i tako slavile rođenog Spasitelja. Predivno zvezdano nebo… Sve i svi su gledali Isusa s divljenjem i zahvalnošću.

Neka nam svima Gospodin podari da u ovo božićno vreme doživimo Njegovu “neizrecivu ljubav”! Neka nas njegova nežnost preplavi!

Ovim mislima, želim svima Vama sretan Božić i sretnu Novu godinu!

+ Dr. Ladislav Nemet SVD
Zrenjaninski biskup  


Elhunyt mons. Fiser János általános helynök

Mons. FISER JÁNOS pápai káplán, általános helynök, plébános életének 61., papságának 36. évében 2019. október 28-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése október 31-én szülőfalujában, Sándoregyházán (Ivanovo) volt. A gyászmisét és a beszentelést mons. Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök vezette, a szentmisében az elhunytról Erős Mihály esperesplébános emlékezett meg.


Új helynök kinevezése

2019. október 28-án, azonnali hatállyal, kineveztem az egyházmegye általános helynökévé PASTYIK RÓBERT székesegyházi plébánost.


Felmentések és kinevezések

2019. november 1-jével kineveztem:

Ft. Bővíz László vagyonkezelőt megtartva eddigi feladatait kineveztem Feketetó miséző papjává. Ebben a feladatkörében ft. Hajdu Sándor plébánost fogja segíteni munkájában.
Ft. Hajdu Sándor csókai plébánost megtartva eddigi feladatait kineveztem a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi plébániák kormányzójává.
Mészáros Attila állandó diakónust eddigi kötelességeinek megtartásával kineveztem a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi plébániák lelkipásztori kisegítőjévé, a felsoroltakhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátására.

2019. december 20-ával a következő változások léptek életbe:

Ft. Bővíz László vagyonkezelőt felmentettem feketetói feladatától alól és eddigi feladatainak megtartásával kineveztem Szerbcsernye leányegyház kormányzójává.
Ft. Király Tibor szajáni plébániai kormányzót felmentettem a homokrévi és szerbcsernyei leányegyházak lelkipásztori ellátása alól. Egyúttal kineveztem a padéi, tiszaszentmiklósi és hódegyházi plébániák miséző papjává. Lakóhelye a továbbiakban a padéi plébánia.
Ft. Koncz Tibor nagykikindai esperesplébánost megtartva többi feladatát felmentettem a horvátklári leányegyházi lelkipásztori teendői alól, egyúttal kineveztem a homokrévi fília kormányzójává.
Ft. Pethő László atyát felmentettem eddigi feladatai alól és kineveztem a nagykikindai Misericordia Idősek Otthona kápolnájának igazgatójává. A továbbiakban a Misericordia Idősek Otthonában fog lakni.
Ft. Tapolcsányi Emánuel plébániai kormányzót megtartva eddigi feladatait kineveztem a horvátklári leányegyház kormányzójává.


Koordináló bizottság találkozója

A koordináló bizottság 2020. január 29-én, szerdán 10 órakor tartja ülését a püspökségen.


Felnőttek keresztelése és bérmálása

Továbbra is érvényben marad a Közlemények – 2017 decemberi számában megjelent 43/2017-es rendelet.


Eljárás vegyesvallás és valláskülönbség esetén

A vegyesvallással és a valláskülönbséggel kapcsolatos eljárások ugyanazok továbbra is mint a Közlemények – 2016 decemberi számában megjelent 48/2016-os rendelet.


Fakultások meghosszabbítása

Az ET 905. kánonjának 2. §-a alapján engedélyezem, hogy hétköznapokon kettő, vasárnap és ünnepnapokon pedig három szentmisét mutassanak be a lelkipásztorok, megtartva a misestipendiumok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Ez a felhatalmazás 2020. december 31-ig érvényes. Minden ettől eltérő esetben személyes engedélyt kell kérni a megyéspüspöktől.


Statisztikai adatok

2020. február 15-ig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat. Az aktuális űrlap honlapunkról letölthető.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy az anyakönyvi másolatokat az esperesi hivatalokon keresztül 2020. március 15-ig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak, betartva az eddigi előírásokat.


Zárszámadás

A zárszámadást és a költségvetést a 2020. április 1-én kezdődő gazdasági évre az egyháztanácsok évzáró/évkezdő ülésének jegyzőkönyvével együtt 2020. március 15-ig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba Lébhaft Máriának.


Gazdasági ügyek

A gazdasági bizottság döntéseiről az érintetteket a vagyonkezelő levélben értesíti.

Akinek elmaradásai vannak a Gazdasági Iroda felé (beszolgáltatás, zárszámadás), rendezze azokat 2020. február 1-ig.


Caritas-gyűjtések egyházmegyénkben

Hagyományosan megszerveztük a Caritas-vasárnapi szentmise gyűjtés mellett a hittanosok gyűjtését a rászorulók javára. Az idén a következő összegeket gyűjtöttük össze:

Caritas-vasárnap a gyerekek perselyadományainak összege: 96.064,00 RSD
A vasárnapi szentmise gyűjtés: 94.504,00 RSD

Köszönöm minden jószívű adakozó segítségét/adományát!


Imahét a Krisztushívők egységéért

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) a témája a 2020. január 18-a és 25-e között zajló ökumenikus imahétnek a Krisztushívők egységéért. A vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


Végrendeletek

Kérem, hogy mindazok a paptestvérek, akik végrendeletüket nem kézzel írták, illetve a nyomtatott formában leadott végrendeletüket nem hitelesítette két tanú, készítsenek új végrendeletet és adják azt le az olajszentelési mise előtt a Püspöki Hivatalban.


Egyháztanácsok választása

2020-ban plébániáink szabályzata és ügyrendje szerint esedékes az új egyháztanácsok választása. A fenti szabályzat és ügyrend 16. szakasza kivételesen annyiban módosul (ez csak erre az alkalomra vonatkozik) egyházmegyénk zsinata miatt, hogy az új tanácsokat nem a húsvéti idő végéig kell megválasztani, hanem a választás valamikor adventben történjen és az alakuló ülést tartsák meg legkésőbb karácsony és 2021. január 15-e között.


Bérmálkozók találkozója 2020

A bérmálkozók találkozója a Virágvasárnapot megelőző szombaton, 2020. április 4-én 10 órakor lesz a nagybecskereki székesegyházban.


Bérmálások 2020

ÁPRILIS 19. ERZSÉBETLAK 9.30 óra és LUKÁCSFALVA 11 óra
ÁPRILIS 26. MUZSLYA 10 óra
MÁJUS 3. NAGYKIKINDA 9 óra és KISOROSZ 11 óra
MÁJUS 10. TÓBA 10 óra
MÁJUS 17. MAGYARCSERNYE 10 óra és TAMÁSFALVA 16 óra
MÁJUS 24. KEVEVÁRA 10.30 óra és TORONTÁLVÁSÁRHELY 17 óra
MÁJUS 30. SZÉKELYKEVE 17 óra
MÁJUS 31. NAGYBECSKEREK 9 óra és SZENTMIHÁLY 11 óra
SZEPTEMBER 20. BORCSA 10 óra


Nagycsütörtöki olajszentelés a székesegyházban

Szeretettel hívom egyházmegyénk minden papját az olajszentelési szentmisére 2020. április 9-én, 9.30-kor. Ebben a koncelebrációs szentmisében újítjuk meg papi ígéreteinket, így fejezve ki egységünket Krisztussal és egymással.


Templomlátogatók számlálása

Elrendelem, hogy 2020-ban is a zsinati folyamatok során végezzétek el a templomlátogatók megszámlálását a következő időpontokban:

2020. március 29.: az összes templomlátogatók számlálása,
2020 augusztus 9.: férfiak és nők külön-külön számlálása,
2020. december 13.: korosztály szerinti számlálás (gyermekek, fiatalok, középkorúak, idősek).

Az adatokat a számlálás utáni héten be kell küldeni a Püspöki Hatóságnak.


Gyűjtés a zsinat javára

A zsinati koordináló bizottság ülésén eldöntöttük, hogy évi négy alkalommal a szentmise adományait a zsinat javára ajánljuk fel, ezzel némiképp anyagilag mi is hozzájárulunk zsinatunk kiadásaihoz.

A következő vasárnapok adományait kell beküldeni a Gazdasági Hivatalba:
2020. március 1., június 14., szeptember 6., december 6.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2019. december 23-án, 13 órától 2020. január 8-án, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. Sürgős ügyekben az általános helynök elérhető

+László SVD
püspök