160 éves a törökkanizsai templom

torokkanizsa

A törökkanizsai plébániatemplom búcsúját Szent György napján tartják. A településnek már 1333-ban volt katolikus temploma, az akkori lelkész pedig 72 garas pápai tizedet fizetett az egykori könyvek tanúsága szerint. Az 1526-os mohácsi csatát követően a település – mint a jelenlegi Vajdaság területe is – török uralom alá került, s a katolikusok száma elenyésző lett. Az 1697-es zentai csatát követően a már említett részek osztrák fennhatóság alá kerültek, s a katolikusok létszáma is jelentősen megnövekedett.

A helyi káplánság 1773-tól létezik. A Kincstár javadalmával ellátva 1807-ben emelték plébániai szintre. Az első templomot Szerviczky György kegyúr építtette Nepomuki Szent János tiszteletére 1837 előtt.

A mostani templom építését 1858-ban fejezték be. A jelenlegi, Szent György tiszteletére épült templomot 1848-ban ugyancsak Szerviczky kegyúr kezdte építtetni, s 1858-ban fejezték be. A főoltárkép Székely Bertalan műve. A mellékoltár Szent Anna képét Than Mór festette. Az anyakönyvek 1873-tól léteznek.

A plébánia épületét 1807-ben építették, amelynek három szobáját a kommunista hatalom 1959-ben kisajátította. A plébániát 1981-ben és 2017-ben renoválták.

Jelenleg a település plébánosa Dr. Sóti János SJ, akinek Novák Vince SJ testvér segít a pasztorális munkában.

A jubileumi évben a magyar állam támogatásával felújították a templom orgonáját, amelyet Wegenstein Lipót épített 1909-ben.  A felújított orgonán Kuzma Levente szegedi orgonaművész játékában gyönyörködhettek a jelenlévők.

Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatta be magyar, szlovén, bácskai és bánáti papok és szerzetesek részvételével, szentbeszédet a budapesti Koronkai Zoltán SJ szócius mondott.