155 éve a leánynevelés szolgálatában

versec95

A temesvári püspök meghívására Németországból 155 évvel ezelőtt érkeztek Bánát területére a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rend tagjai.

A jubileum megünneplése kapcsán szervezték meg a Pünkösd előtti szombaton a verseci zarándokutat. Több mint másfél évszázaddal ezelőtt ugyanis, Versecen kezdték meg missziójukat a  nővérek. Hamarosan Nagybecskerekre is kiterjesztették tevékenységüket, iskolákban, gyermekotthonokban dolgoztak Bánát több helységében. A múlt század első felében több mint kettőszázan voltak.

A Boldogasszony Iskolanővérek rendjének jelenleg öt tagja van a Nagybecskereki Egyházmegyében, akik Nagybecskereken (Cecília nővér és Julianna nővér), Muzslyán (Gizella nővér)és Nagykikindán (Alix nővér és Bernadette nővér) szolgálnak. A székelykevei születésű Kornélia nővér Budapesten, míg a verseci származású Nives nővér Szlovéniában él. Nagybecskereken a „Szathmáry Karolina” Kollégiumot vezetik, ahol évente több mint hatvan leány elhelyezéséről, neveléséről gondoskodnak. A szükségletek meghaladják a kapacitásokat, s remélhetőleg hamarosan beköltözhetnek „régi-új” otthonukba, a felújított zárda épületébe.