Zsinati megbeszélés Padén

A padéi zsinati megbeszélésre március 10-én délután háromkor került sor. Két csoportra osztozkodtunk, és még a második kérdés után csatlakoztak a csoportokhoz hívek. Az egyik csoport igen gyorsan befejezte a megbeszélést, míg a másik csoport igen alaposan megtárgyalta a kérdéseket. A csoportmunka után még közösen beszélgettünk és mindenki megállapította, hogy egy gazdag zsinati délutánt töltöttünk együtt. A közös időtöltés, beszélgetés, hitbeni gyarapodás mindannyiunk lelkét gazdagította.