Zsinati megbeszélés Padén

Február 17-én, hétfőn délután három órakor  zsinati megbeszélésre került sor a hittanteremben. Két csoportra osztozkodtunk és a közös ima után a zsinati animátorok bevezették a témákat, majd aktív beszélgetés, tapasztalatcsere által megválaszoltuk a kérdéseket. Megállapítottuk, hogy most is, mint minden munkadokumentum megtárgyalása során lelkiekben és tudásban gazdagodtunk!