Virágvasárnap

Magyarcsernyén
Barkaszentelés és körmenet

A magyarcsernyei Szent Ágota templomban is a virágvasárnapi szentmise barkaszenteléssel kezdődött. Ft. Koncz Tibor plébános megszentelte a barkákat, majd körmenettel folytatódott. Elöl mentek a ministránsok, majd a gyerekek, utánuk a plébános, az egyháztanács tagjai majd az igen szép számú hívő.

Nagy Erzsébet

Rábén

Eljött a Virágvasárnap. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Ez a nap a nagyböjt utolsó hetének kezdete, a templomban barkaszentelést, barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani.

A rábéi kis, ékszerdobozhoz hasonlító templom udvarán a kis hittanosok és hívek remegő kézzel álltak barkaágaikkal a szentelésre várva, hiszen eljött közéjük Dr. Német László verbita szerzetes, nagybecskereki főpásztor. A Rábén tett látogatása a legszebb ajándék a rábéi és majdáni hívek számára, amit Húsvétra kaphattak.

Domonkos Szilvia

Erzsébetlakon

Lukácsfalván

Muzslyán