Virágvasárnap a Mária Neve templomban

Virágvasárnap emlékezünk meg Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulásáról.

Az ókori kultúrában, a Közel – Kelet országaiban szokás volt, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Az Evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus Krisztus is megkapta ezt a tiszteletet a jeruzsálemi hívektől. Máté, Márk és Lukács elmondása szerint az emberek felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a közeli fákról, melyeket Jézus feje fölé emeltek. Egyedül János evangéliumában hallunk pálmaágakról. Itt a mi vidékünkön a barka jelképezi ezeket az ágakat, melyeket a szentmise folyamán szentelnek meg.

2018. március 25-én, az Emmauszi bentlakók a muzslyai Mária Neve templomban vettek részt az ünnepi szentmisén, melyet Kalapiš Stojan SDB atya celebrált.

A szentmise keretein belül hallottuk a Passiót, azaz Krisztus kínszenvedésének történetét Szent Márk szerint. A Passiót a muzslyai hittanosok olvasták fel. Az ötödik osztályosok hittantanárukkal, Gabona Ferenccel, készítették el Jézus szenvedésének történetét.

A szentmise után keresztúton vehettünk részt a muzslyai családokkal. A Don Bosco Családok Egyesülete minden évben megszervezi a keresztutat a templomban.

Rövid beszámolómat Stojan atya prédikációjának egy részletével fejezem:

„Mi lesz veled Fiam?

Mária aggódva kérdezte távozó Fiától:
– Mi lesz veled, édes Fiam ezekben a napokban?
Jézus így válaszolt: Anyám!
– vasárnap : király leszek,
– hétfőn meg: hazátlan, vándor.
– kedden: nagy próféta,
– szerdán: igen olcsó;30 ezüst pénzért adnak el.
– csütörtökön: kenyér leszek.
– pénteken: -ó, Édesanyám- Ezt a napot szeretném elrejteni előled!
– szombaton: mag leszek, földbe vezetnek, de
Vasárnap virág leszek minden nép számára – szép termő ág.”