Versecen megünnepelték a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét

Az immár hagyománnyá és zarándokhellyé vált hegyi kápolnájának a búcsúján a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén mons. dr. Német László SVD, belgrádi metropolita érsek, nagybecskereki apostoli kormányzó, szeptember 14-én, Versecen a Szent Gellárt plébániatemplomban ünnepi szentmisét mutatott be három püspöktársa Böcskei László nagyváradi, Pál József – Csaba temesvári és Roos Márton ny. temesvári püspökök, , valamint a nagybecskereki egyházmegye és a belgrádi Főegyházmegye papjainak a koncelebrációjával. A szentmisén jelen volt a román pravoszláv testvéregyház képviselője is Jeronim püspök személyében.

A szentmisén a Nagybecskereki Egyházmegye, a Belgrádi Főegyházmegye hívei, valamint svájci (Bázel) adományozók vettek részt, akik idén ünnepelték a testvérvárosi kapcsolat 30. évfordulóját ezzel a plébániával.

Német érsek prédikációjában rámutatott, hogy a mai világban különféle tragédiák és balesetek történnek: közelünkben egy háború dúl, amely már  második éve tart, Afrikában még több a háború, a tragédiák, mint például a marokkói földrengés és az árvizek. Líbiában, amely több mint tízezer emberéletet vitt el. A világunkban előforduló sok gonoszságra nézve úgy tűnik számunkra, hogy a gonoszság, a balesetek és a tragédiák tengerében élünk, mert mind körülöttünk zajlanak. Halálról és mulandóságról beszélünk. Német érsek hangsúlyozta, hogy mindezeket látva, az ember kételkedhet az élet fejlődésében, de a mai ünnep azt a perspektívát adja, hogy a szenvedés tengerében kiemelkedik Krisztus keresztje. A prédikáció végén az érsek arra buzdította a híveket, hogy mindennapi életükben, amikor nehéz és amikor szenvedünk tekintsünk Krisztus keresztjére.

A szentmise végén a plébános Palatinus Alen köszöntötte a jelenlévőket és köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az ünnepség előkészítésében, valamint külön köszönetet mondott az érseknek, és többi  püspöknek, akik szerb, magyar és német nyelven mondták el a prédikációikat.