Városmisszió Törökkanizsán

Városmisszió volt Törökkanizsán (Novi Kneževac) október 9-e és 13-a között, amelynek főszervezője Pozsár Ildikó, a Nagybecskereki Egyházmegye pasztorális bizottságának a tagja volt, aki évek óta sikeresen szervezi Észak-Bánát plébániáin a város- és falumissziót. A törökkanizsai városmisszióban a karizmatikus közösség tagjai vettek részt a Vajdaságból, Magyarországról és Erdélyből, akik a rájuk jellemző nyitottsággal és természetességgel beszéltek Istenről, dicsőítettek, tanítottak és tettek tanúságot. Többek között foglalkoztak a gyermekekkel, családokat és betegeket látogattak, tanúságtevő találkozókat tartottak. Kis csapatukhoz – Kunszabó Zoltán, Gyuris Gellért, Csiszér László és Ságity Mária – csatlakozott a bókai plébániai kormányzó, Fehér Roland atya, aki elsősorban a lelkipásztori feladatokat végezte, fáradhatatlanul látogatta a betegeket, gyóntatott és hirdette az igét, emellett futballbíróként is helytállt. A háttérmunkát Mándity Erzsébet, Szemerédi József és Dobrotka Sándor vállalta. A városmisszió csúcspontja a szombati TŰZ találkozó volt, amelynek keretében az ünnepi szentmisét dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatta be.